november 2018 / 3 posts found

Fiscaal afstemmen van alimentatie

Geregeld komt het voor dat mensen al een tijdje uit elkaar zijn alvorens zij een advocaat benaderen. Vaak zijn zij er in geslaagd in onderling overleg alternatieve woonruimte te creëren. Soms kan dit al jaren het geval zijn. Het kan daarbij ook zijn dat er een gewoonte is ontstaan dat de ene partij maandelijks een bedrag van bijvoorbeeld  € 2.000,-...
Read More

Nieuwe ontslaggrond en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op woensdag 7 november jl. heeft minister Koolmees het voorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit dit wetsvoorstel volgt onder andere een aanvulling op het door de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerde artikel over de redelijke ontslaggronden (artikel 7:669 Burgerlijk Wetboek). Er komt namelijk een nieuwe ontslaggrond...
Read More

Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen

Vorige week is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen door de Eerste Kamer. Wat deze wet inhoudt en betekent voor uw bedrijf, leest u in dit blog. Wat zijn bedrijfsgeheimen? De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Eén van de voordelen van deze wet is dat nu is omschreven wat bedrijfsgeheimen precies zijn. Die...
Read More