december 2018 / 2 posts found

FORSE WETSWIJZIGING OP HET GEBIED VAN ALIMENTATIE

De Tweede Kamer nam deze week een ingrijpend wetsvoorstel aan, betreffende herziening regels partneralimentatie. De belangrijkste wijziging is de hoofdregel omtrent de maximale duur van een alimentatieaanspraak. Dat wordt fors beperkt: van 12 jaar naar 5 jaar. Bij een huwelijk dat korter heeft geduurd dan 10 jaar zal de aanspraak nog korter zijn. De duur...
Read More

Bewaartermijnen onder de AVG, hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

Als ik een privacy impact assessment (PIA) uitvoer bij een klant dan komen de bewaartermijnen onder de AVG altijd aan de orde. Het is bovendien verplicht in het kader van de informatievoorziening dat u uw klanten en medewerkers informeert over hoe lang u de persoonsgegevens de u verwerkt, bewaart. Als u geen harde bewaartermijn kunt geven, dan moet u in...
Read More