januari 2019 / 3 posts found

Verval van vakantiedagen: de werkgever heeft een inspanningsplicht!

Op 6 november 2018 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak over het verval van vakantiedagen en de verplichtingen die daarbij op een werkgever rusten. Dit is een belangrijke uitspraak, omdat het Hof van Justitie namelijk heeft bepaald dat op een werkgever in dit verband bepaalde verplichtingen rusten. Sinds 1 januari 2012 geldt op...
Read More

Uw handelsnaam als domeinnaam, waar moet u rekening mee houden?

Veel bedrijven kiezen ervoor om hun handelsnaam als domeinnaam te gebruiken. Wij als Kessels Advocaten bijvoorbeeld. U vindt ons onder de domeinnaam www.kesselsadvocaten.nl. Andere bedrijven kiezen ervoor om juist handelsnamen van anderen, concurrenten of juist spelers in hele andere markten, als domeinnaam te registreren. Vaak met een verwijzing naar...
Read More

Aanpassing transitievergoeding en overbruggingsregeling

Jaarlijks wordt de hoogte van de maximale door een werkgever te betalen transitievergoeding aangepast op de ontwikkeling van de lonen. De maximale transitievergoeding komt in 2019 uit op € 81.000 (€ 79.000 in 2018). Een werknemer kan alleen een hogere transitievergoeding dan dit maximum ontvangen, als zijn jaarsalaris meer bedraagt dan het maximum....
Read More