Léon Hanssen
Advocaat Letselschade

Léon kan gezien worden als een pionier op het gebied van het verhalen van letselschade. Hij studeerde ruim twintig jaar geleden als een van de eerste letselschadeadvocaten af aan de Grotius Academie. Hij stond aan de wieg van Kessels Advocaten, voorheen Kessels Hanssen t'Sas Advocaten.    

Hij trekt voornamelijk ten strijde voor mensen met een verstandelijke en/of psychiatrische beperking en mensen die door een ongeval of medische fout lichamelijke en/of psychische schade lijden. Daarbij staat voor hem de mens in het recht centraal. Omdat het welzijn van zijn cliënt op de eerste plaats moet staan, probeert Léon waar mogelijk de belastende gang naar de rechter te voorkomen. De expertise van Léon binnen het gezondheidsrecht is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Naast zijn werk bij Kessels Advocaten is hij voorzitter van diverse klachtencommissies in de gezondheidszorg en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant. Advocaat sinds: 1979

Rechtsgebieden: aansprakelijkheidsrecht, letselschaderecht, gezondheidsrecht, rechtshulp psychiatrie, medische aansprakelijkheid

Lidmaatschappen:
- Vereniging Letselschade Advocaten (LSA)  
- Vereniging Advocaten Slachtoffer Personenschade (ASP)
- Werkgroep Arts en Advocaten (WAA)
- Vereniging Gezondheidsrecht
- Vereniging BOPZ Advocaten Nederland (vPAN)

Nevenfuncties:
- Rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank  Oost Brabant
- Voorzitter BOPZ commissie Orde van Advocaten Breda
- Klachtencommissie Koninklijke Visio
- Voorzitter klachtencommissie Buro Maks
- Klachtencommissie Frenckencollege Oosterhout
- Commissie peer review BOPZ
- Voorzitter steunstichting 2x7 

E-mail: info@kesselsadvocaten.nl