Ruud Bom
Advocaat Faillissementsrecht, migratierecht

Ruud Bom is in 1986 beëdigd en sindsdien advocaat. Ruud Bom was gedurende 20 jaar werkzaam bij BomSchoenmakersAdvocaten en via Insol Law reeds 10 jaar samenwerkend met Kessels advocaten hetgeen in 2018 resulteerde in een partnership met het gespecialiseerde kantoor Kessels advocaten. Ruud Bom is werkzaam in het faillissementsrecht.

In het faillissementsrecht is Ruud Bom al jaren actief als curator. Ruud Bom heeft binnen dit rechtsgebied zeer ruime ervaring.

Ruud Bom is medeoprichter van Insol Law, een samenwerkingsverband van zelfstandige gespecialiseerde advocaten op het gebied van het insolventierecht. In faillissementen van enige omvang kunnen deze advocaten ook gezamenlijk worden benoemd door de rechtbank, waarbij iedere curator zijn expertise en knowhow inbrengt zodat faillissementen snel en effectief worden afgewikkeld.

Vanwege hun kennis op bovengenoemde gebieden worden de advocaten van Insol Law door de rechtbank met regelmaat benoemd tot curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances.

Insol Law kan oplossingen aandragen en onderhandelingen voeren om faillissementen af te wenden. Insol Law begeleidt ondernemers bij het doorstarten vanuit faillissementen en adviseert bij de aankoop van bedrijven of van activa uit faillissementen. Insol Law is gespecialiseerd in advisering/sanering van bedrijven die in financiële moeilijkheden dreigen te geraken.

Ruud Bom adviseert regelmatig bedrijven die te maken hebben met saneringen c.q. doorstart.

Tevens wordt Ruud Bom regelmatig ingeschakeld door banken in verband met al dan niet gedwongen onderhandse verkoop dan wel executieveilingen van onroerend goed.

E-mail: bom@kesselsadvocaten.nl