Kennelijk onredelijk ontslag

Als het dienstverband eindigt door opzegging door de werkgever met een ontslagvergunning van het UWV, dan hoeft er niet per definitie een vergoeding te worden betaald aan de werknemer. Het UWV kan de werkgever daartoe niet verplichten. Wel kan de werknemer na de opzegging stellen dat het ontslag ‘kennelijk onredelijk’ is.

De wet kent een aantal categorieën van gevallen waarin een ontslag kennelijk onredelijk kan zijn. De belangrijkste zijn de opzegging zonder reden of met een valse reden en de opzegging waarvan de gevolgen voor de werknemer te ernstig zijn in vergelijking tot het belang van de werkgever bij opzegging. De kantonrechter zal aan de hand van alle omstandigheden van het geval moeten toetsen of er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Er is heel veel rechtspraak over kennelijk onredelijk ontslag en daar blijkt uit dat een ontslag niet heel snel als kennelijk onredelijk zal worden beoordeeld. In ieder geval is het niet zo dat een opzegging, enkel en alleen omdat de werkgever de werknemer geen ontslagvergoeding heeft betaald, daarom kennelijk onredelijk is. Daar is meer voor nodig.

Als de ‘hobbel’ van de kennelijk onredelijkheid is genomen, speelt de vraag op welke vergoeding de werknemer dan recht heeft. De Hoge Raad heeft enkele jaren geleden beslist dat bij kennelijk onredelijk ontslag niet aangehaakt mag worden bij de Kantonrechtersformule, maar dat er per geval moet worden bekeken wat de schade is die de werknemer heeft geleden en zal lijden. Er zijn in de lagere jurisprudentie inmiddels wel wat handvatten beschikbaar, maar het blijft in de praktijk een lastig discussiepunt.

Uw arbeidsrecht advocaat in Breda

Bij Kessels advocaten kunt u terecht voor deskundig advies van onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten bij vraagstukken over onredelijk ontslag. Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij uw advocaat. Kennismaken is bij ons dan ook altijd gratis. Neemt u dan ook gerust contact op met Frank Kessels of Marjolijn van Alphen.