Ontslag bedrijfseconomische redenen

Tot nu toe klopten werkgevers vaak bij het UWV aan voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit omdat het voor werkgevers in beginsel gratis is (het UWV kent geen ontslagvergoedingen toe). Vanaf 1 juli moet de werkgever bij het UWV langs als hij op bedrijfseconomische gronden een werknemer wil ontslaan. 

Anders dan de kantonrechter, ontbindt het UWV de arbeidsovereenkomst niet maar zij geeft toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (= ontslagvergunning). De beleidsregels UWV die tot op heden worden gebruikt om de ontslagaanvraag te toetsen op de toewijsbaarheid van de vergunning komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komen ministeriële regels die nog niet zijn uitgewerkt.

Sociaal plan

De werkgever die reorganiseert en geconfronteerd wordt met gedwongen ontslagen, werkt onder het oude recht, zoals dat geldt tot 1 juli 2015, vaak  met sociale plannen en als deze goedgekeurd zijn door de vakbond dan kan de werkgever ook veilig de ontbindingsroute kiezen omdat de kantonrechter bij ontbinding dan het sociaal plan volgt en de werkgever niet  bang hoeft te zijn dat hij geconfronteerd wordt met de kantonrechtersformule. Hoe dat onder het nieuwe recht gaat verlopen is nog onduidelijk. Het gaat hier steeds om bedrijfseconomische ontslagen. Deze ontslagen zullen normaal gesproken afgewikkeld kunnen worden middels voldoening van de transitievergoeding zonder dat de werknemer een opening wordt geboden om nog een aanvullende vergoeding te vragen wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. Een sociaal plan is niet verplicht en het UWV verstrekt ook ontslagvergunningen als er alleen aan de transitievergoeding wordt voldaan. In dat licht bezien lijkt de rol van het sociaal plan onder het nieuwe recht minder groot te worden.

Uw arbeidsrecht advocaat in Breda

Bij Kessels advocaten kunt u terecht voor deskundig advies van onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten bij vraagstukken over ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen. Wij vinden het belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij uw advocaat. Kennismaken is bij ons dan ook altijd gratis. Neemt u dan ook gerust contact op met Frank Kessels of Marjolijn van Alphen.