Ontslag vanwege disfunctioneren

Nu geldt nog dat de kantonrechter een ontbinding op grond van disfunctioneren in beginsel slechts zal honoreren als de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van disfunctioneren. Ook moet de werkgever hebben aangetoond dat hij zich heeft ingespannen om dat disfunctioneren bespreekbaar te maken met de werknemer en ter zake een serieus verbetertraject heeft doorlopen. Vaak voldoet een werkgever daar niet aan en strandt om die reden een ontbindingsverzoek. Vanaf 1 juli 2015 geldt nieuw recht en wordt die toets zo mogelijk nog strenger.