standard / 7 post/s found

ontslag staande voet wederzijds goedvinden

Ontslag op staande voet met wederzijds goedvinden. Kessels blogt

Volgens de wet kan een werknemer met onmiddellijke ingang het dienstverband worden opgezegd indien hij zich schuldig heeft gemaakt aan een dringende reden: het ontslag op staande voet. Hoewel mij geen statistieken bekend zijn, zal naar mijn inschatting circa 50% van de staandevoets ontslagen, de werkgever slapeloze nachten bezorgen doordat de rechter een...
Read More
doorstart arbeidsrecht

Doorstart, arbeidsverleden en transitievergoeding: Kessels blogt

Telt bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding het arbeidsverleden mee van een werknemer die in het kader van een doorstart een arbeidsovereenkomst heeft gekregen? Wetswijziging De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is vanaf 1 juli 2015 in werking getreden. Uitgangspunt van die wet is dat zij onmiddellijke werking heeft. Slechts voor een aantal...
Read More
Weeffout ontslagrecht

DÉ GROTE WEEFFOUT in het nieuwe ontslagrecht. Kessels Blogt

Het nieuwe ontslagrecht –het paradepaardje van minister Asscher- blijft een bron van vreugde en kommer en kwel. De (relatieve) vreugde wordt met name ondervonden door werknemers die wegens bedrijfseconomische redenen via de ontslagvergunningsroute zijn afgevloeid en thans recht hebben op een transitievergoeding doch die onder het oude recht verstoken...
Read More

De eerste klap is een daalder waard! Kessels blogt:

Na een staandevoets ontslag is het winnen van de procedure bij de kantonrechter belangrijker dan ooit, met name voor de werkgever. Reden: in hoger beroep moet het gerechtshof "de vernietiging van een staandevoets ontslag door de kantonrechter" in stand laten en mag het hof -indien zij ervaart dat het gegeven ontslag wel geldig is- de arbeidsovereenkomst...
Read More

Kessels blogt: Vrees voor ontslagbescherming en loondoorbetaling bij ziekte? Neem een AOW-er in dienst.

Wetsvoorstel doorwerken na AOW is op 29 september 2015 aangenomen door Eerste Kamer. Met deze nieuwe wetgeving die per 1 januari 2016 in werking treedt, is de koudwatervrees van werkgevers tegen diverse verplichtingen die het werkgeverschap met zich brengt, grotendeels weggenomen. De belangrijkste tegemoetkomingen naar werkgevers om een AOW-er in dient...
Read More

Werkgever: uw werknemer moet de schoolbanken in! Kessels blogt

Het is al veel in het nieuws geweest: de wijzigingen in het ontslagrecht die per 1 januari 2015 zijn ingevoerd én de wijzigingen die er per 1 juli 2015 aan zitten te komen. Wat daarbij een beetje onderbelicht is gebleven, is de introductie van de zogenaamde scholingsverplichting per 1 juli 2015. Wat houdt de scholingsverplichting in? Per 1 juli 2015 staat...
Read More

Twee contracten voor bepaalde tijd, durfde u het aan? Kessels blogt

Een jaar geleden stelde ik in een blog de vraag “Durft u het aan…”. De vraag was of u een werknemer die reeds in zijn derde direct opvolgende arbeidscontract voor bepaalde tijd werkzaam was, nog een nieuw contract zou durven aanbieden voor bepaalde tijd. Een werkgever had dat gedaan door het contract opnieuw te verlengen maar die verlenging te gieten...
Read More