standard / 52 post/s found

Eerst slaan, dan praten: het leggen van beslag

“Eerst slaan, dan praten” zei ooit een cliënt tegen mij. Het was een keurige meneer. Hij bedoelde het zeker niet letterlijk. Maar tussen de regels door was zijn boodschap duidelijk: hij had het gehad met zijn debiteur, die al maanden lang chicaneus betalingsgedrag vertoonde. Er moest nu daadwerkelijk betaald gaan worden, want het geduld was op. De...
Read More

COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING NA TWEE JAAR ZIEKTE

Nadat de Tweede Kamer op 5 juli 2018 heeft ingestemd met een wetsvoorstel aangaande de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte, heeft de Eerste Kamer op 10 juli 2018 hetzelfde gedaan. Het wetsvoorstel werd in maart 2017 al gepubliceerd, zie ook ons eerdere blog en zal waarschijnlijk vanaf 1 april 2020 inwerking treden....
Read More

Is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig?

In de wet is bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door middel van aanbod en aanvaarding. In Nederland kennen we contractsvrijheid en ook de wijze waarop een overeenkomst gesloten wordt is vormvrij. Dit kan via een compleet uitgeschreven contract maar dit kan ook via afspraken die zijn geschreven op een bierviltje. Ook een mondelinge overeenkomst...
Read More

Dwaling

Een overeenkomst is vernietigbaar als deze tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Wat is dwaling? Dwaling is een gebrek in de wilsvorming bij het tot stand komen van een overeenkomst door een onjuiste voorstelling over de zaak of over de persoon waarmee u handelt. Er bestaan drie...
Read More

Afgebroken onderhandelingen: aansprakelijkheid in de precontractuele fase?

Wanneer u met een andere partij in onderhandeling treedt, dan ontstaat er een rechtsverhouding. Partijen moeten vanaf dat moment rekening houden met de normen van redelijkheid en billijkheid. Wat betekent dat nou concreet? Partijen moeten over en weer rekening houden met elkaars belangen. In Nederland kennen we contractsvrijheid. In beginsel mogen onderhandelingen...
Read More

Ouderschapsverlof

Wanneer heeft u als werknemer recht op ouderschapsverlof? U moet ofwel de ouder van het kind zijn ofwel geen ouder zijn maar op hetzelfde adres wonen als het kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind voor u rekening nemen. Indien u ouder bent van het kind is het dus niet vereist dat u ook op hetzelfde adres woont als het kind. De omvang...
Read More

Kraamverlof

De termen bevallingsverlof en kraamverlof kunnen nog weleens verwarring opwekken. Toch bestaat er een duidelijk verschil tussen deze vormen van verlof. Bevallingsverlof geldt voor degene die bevallen is. Het kraamverlof geldt voor de werknemer die echtgenoot is, geregistreerd partner is, de persoon is die ongehuwd samenwoont met degene die bevallen is...
Read More

Bevallingsverlof

Een vrouwelijke werknemer heeft in verband  met haar bevalling recht op bevallingsverlof. Tijdens het bevallingsverlof wordt uw loon gewoon doorbetaald. Uw werkgever ontvangt een uitkering van het UWV vanwege uw bevalling. Het bevallingsverlof start op de dag na de bevalling en bedraagt in beginsel tien aaneengesloten weken plus de weken die u eventueel...
Read More

Zwangerschapsverlof

Een vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar zwangerschap recht op zwangerschapsverlof. Tijdens het zwangerschapsverlof wordt uw loon gewoon doorbetaald. Uw werkgever ontvangt een uitkering van het UWV vanwege uw zwangerschap. Dit bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van de bevalling en duurt tot en met de dag van de bevalling....
Read More

Ziekte & vakantie

  Stel: u wordt ziek tijdens uw vakantie Als u ziek wordt op vakantie, dan kunt u dat melden bij de werkgever. Voor de dagen dat u ziek bent kan de werkgever vakantiedagen inhouden. Hier zitten nog wel wat haken en ogen aan. Allereerst is het verstandig om een dokter te bezoeken, ook al bent u in het buitenland, en een doktersverklaring te laten opstellen...
Read More