standard / 10 post/s found

appen; smartphone

Kessels blogt: Appen achter het stuur: wordt het een dure hobby?

Op 3 november jl. maakte Eenvandaag er een item over. Verzekeraars zijn het meer dan zat. ‘Als je een ongeluk veroorzaakt doordat je achter het stuur berichten op je telefoon checkt of berichten verstuurt, draai je zelf op voor de kosten’. Appen achter het stuur Het is algemeen bekend dat bellen achter het stuur niet mag. De boete bedraagt € 220,-...
Read More
letselschade verkeersongeval

Letselschade verkeersongeval (verkeersaansprakelijkheid)

Het is belangrijk om te weten wat er precies is gebeurd om te kunnen bepalen of u uw schade of een gedeelte van uw letselschade naar aanleiding van een verkeersongeval vergoed kunt krijgen. Soms is dat direct duidelijk, maar soms ook niet omdat de politie bijvoorbeeld geen proces-verbaal heeft opgesteld. Maar misschien zijn er getuigen die kunnen vertellen...
Read More
sportletsel

Sportletsel

Voor letsel dat is opgelopen tijdens sport en/ of spel geldt in Nederland een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Daarmee wordt bedoeld dat u er rekening mee moet houden dat u tijdens het sporten gewond kunt raken. Dat wil niet zeggen dat er nooit een schadevergoeding wordt uitgekeerd als u tijdens het sporten letsel heeft opgelopen. Wel moet er sprake...
Read More
smartengeld

Smartengeld whiplash / letselschade

Wanneer u bijvoorbeeld een whiplash heeft overgehouden aan een ongeval, heeft u recht op vergoeding van die schade. De term smartengeld wordt gebruikt om de vergoeding voor smart of leed dat u geleden heeft en nog zult lijden te omschrijven. Deze vergoeding ontvangt u doorgaans in de vorm van geld. Daarbij moet u denken aan pijn, verdriet en gederfde levensvreugde...
Read More

Schadevergoeding na mishandeling

Als slachtoffer van geweld zijn er drie manieren om uw schade vergoed te krijgen: -Voegen in het strafproces -De dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen -Schadevergoeding via het Schadefonds Geweldsmisdrijven Voegen in het strafproces Als de dader van de mishandeling nog voor de strafrechter moet komen kunt u zich in die zaak mengen en een schadeclaim...
Read More
medische missers

Medische missers / fouten (Medische aansprakelijkheid)

Artsen zijn ook mensen en kunnen fouten maken. Dat kan voor u grote gevolgen hebben. Als er een medische fout gemaakt wordt door een arts, moet hij u dit vertellen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Als u een medische fout vermoedt kunnen wij voor u een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Dat houdt in dat onze eigen medisch adviseur bekijkt of...
Read More

Letselschade berekenen

Het is vaak moeilijk te zeggen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft. Uit ervaring weten onze letselschade advocaten dat zelfs een op het oog klein ongelukje zeer grote financiële gevolgen kan hebben voor u. Stel u bent gestruikeld over een losliggende stoeptegel. De gemeente kan dan aansprakelijk gesteld worden. Een kapotte broek is snel vergoed,...
Read More
arbeidsongeval

Arbeidsongevallen en beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)

Wanneer u op uw werk gewond raakt, moet de werkgever meestal de schade vergoeden, ook als er sprake is van eigen schuld of wanneer u niet goed heeft opgelet. Bij een bedrijfsongeval kan het gaan om ongevallen waarbij u van een ladder valt, gewond raakt door een machine, maar ook tijdens een bedrijfsuitje kan u letsel oplopen. De werkgever heeft de zorgplicht...
Read More
pech op vakantie kosten

(Letsel)schade op vakantie in het buitenland, wat dan?

We zitten midden in de vakantietijd. Veel Nederlanders zijn inmiddels naar zonnige(re) bestemmingen vertrokken voor een welverdiende vakantie. Tijd voor leuke dingen en ontspanning! Maar waar u misschien niet aan denkt… Ook op vakantie in buitenland kunnen er allerlei dingen  gebeuren waardoor u (letsel)schade lijdt, bijvoorbeeld een verkeersongeval,...
Read More

Kessels Blogt: Het ‘Almere-Oss-traject’: scheidsrechters betaald voetbal op een dood spoor?

Half augustus 2015 kwam in diverse media naar buiten dat er sprake is van een conflict tussen de KNVB en de BSBV (Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal) over de nieuwe cao voor de scheidsrechters in het betaald voetbal. Het conflict liep zo hoog op dat de KNVB wegliep van de onderhandelingstafel. Tegelijkertijd kreeg internationaal toparbiter...
Read More