standard / 7 post/s found

projectvennootschap

Moedervennootschap aansprakelijk voor schulden dochter

Hoofdregel is dat een vennootschap aansprakelijk is voor haar eigen schulden. Een uitzondering daarop is bijvoorbeeld bij bestuurdersaansprakelijkheid wanneer een vennootschap bestuurder is van een andere vennootschap. In een weinig gepubliceerde uitspraak van de Hoge Raad van 24 maart 2017 wordt de moeder/bestuurder van een door haar opgerichte projectvennootschap...
Read More
vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze bij lidmaatschap beroepsvereniging. Kessels Blogt

Vrije advocaatkeuze algemeen Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 onderstreept. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet (artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht (“Wft”)), maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen...
Read More
misbruik van identiteit

Misbruik van identiteitsverschil. Kessels Blogt

De rechtbank Den Haag veroordeelde in haar arrest van 26 april 2017 een vennootschap en haar bestuurder in privé tot betaling van achterstallige huur wegens misbruik van identiteitsverschil. Wanneer is er sprake van misbruik van identiteitsverschil? Van misbruik van identiteitsverschil is sprake als een vennootschap haar activiteiten staakt en een andere...
Read More

Kessels advocaten is trotse partner van HOUSE of DJ’s

De Godfather of Hardstyle joins HOUSE of DJ’s! Kessels Advocaten is de juridische partner van House of DJ’s. Een wereldwijd uniek concept als verzamelpunt en broedplaats van DJ’s en tevens een enorme trekpleister voor toeristen, die meer willen horen over de geheimen van de Dutch Dance. Marco den Otter adviseert hen over de verschillende juridische...
Read More
abonnement mobiele telefoon

Een gratis telefoon bij een abonnement of toch niet? Kessels blogt:

Een mobiel abonnement waarbij een telefoon is inbegrepen, kennen we allemaal. Al in 2014 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of dit all-in abonnement juridisch gezien wel toelaatbaar is. De kosten voor het losse toestel en het abonnement voor bellen en internetten zijn immers niet uitgesplitst. De Hoge Raad oordeelde in 2014 dat de wettelijke...
Read More

Renteswap vernietigd wegens dwaling Kessels blogt:

Renteswaps zijn complexe beleggingsproducten, die bij het afsluiten van een lening gebruikt kunnen worden om de risico’s van een stijging van de rente af te dekken. Banken hebben bij het verstrekken van deze producten vaak een te gunstig beeld van de risico’s gegeven, waardoor sommige bedrijven nu in de problemen komen. Een renteswap is een rentederivaat...
Read More

Kessels Blogt: Vennoot aansprakelijk voor schulden van CV/VOF

De wet bepaalt dat beherend vennoten van een commanditaire vennootschap (“CV”) hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de CV. Dezelfde bepaling geldt voor de vennoten van een vennootschap onder firma (“VOF”). Wanneer tijdens het bestaan van de CV/VOF de (beherend) vennoot wijzigde, werd algemeen aangenomen dat de nieuwe (beherend) vennoot...
Read More