standard / 17 post/s found

detective cameratoezicht werkvloer

Controle van werknemers: wat is er mogelijk? Deel 2

In een vorig blog vertelde wij u wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn omtrent controle van werknemers, meer specifiek omtrent cameratoezicht, het inschakelen van een detective en controle van e-mail/internet. Maar wat zijn nu de consequenties als u als werkgever de regels niet gevolgd hebt? Kunt u dan nog wat met het verkregen bewijs? Onrechtmatig...
Read More
regeerakkoord arbeidsrecht

Na lang wachten is het er dan eindelijk: het regeerakkoord. Wat zijn de gevolgen voor het arbeidsrecht? Kessels Blogt

Introductie van een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond De WWZ kent op dit moment een cumulatief aantal ontslaggronden, met ieder zijn eigen strenge criteria. Cumulatie van ontslaggronden (bijvoorbeeld een beetje disfunctioneren en een beetje een verstoring van de verhoudingen) is nu niet toegestaan: voor een ontslag moet volledig voldaan zijn aan de...
Read More
detective cameratoezicht werkvloer

Controle van werknemers: wat is er mogelijk? Deel 1

Als werkgever vraagt u zich misschien af wat de regels nu eigenlijk zijn, als u het personeel wilt controleren, bijvoorbeeld door middel van cameratoezicht op de werkvloer of, als er een vermoeden is van fraude, de inschakeling van een detective. Controle e-mail E-mail en internetverkeer valt onder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers....
Read More
ontslag op staande voet

Diefstal of fraude op de werkvloer. Ontslag op staande voet?

Op 15 augustus 2017 stond in De Volkskrant een artikel over ‘staande voetjes’, oftewel ontslag vanwege een dringende reden, het ontslag op staande voet. Uit onderzoek van de krant is gebleken dat, van de 174 gepubliceerde gerechtelijke uitspraken over ontslag op staande voet in het afgelopen jaar, de meest voorkomende dringende reden gelegen is in...
Read More

Hoe zit dat nu, het einde van een relatie van ongehuwde samenlevers? Kessels Blogt

In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de rechten en plichten die tussen ex-partners gelden bij het einde van een relatie, als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Oftewel: wat geldt er nu eigenlijk als ‘ongehuwd samenlevers’ hun relatie beëindigen? Want alle wettelijke bepalingen zoals die speciaal zijn geschreven...
Read More
pro deo advocaat

Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte? Kessels Blogt

In november 2016 lekte er vroegtijdig een conceptwetsvoorstel uit, afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daaruit bleek dat er plannen waren om een wetsvoorstel in te dienen, op basis waarvan werkgevers de transitievergoeding, te betalen aan een zieke werknemer als die na twee jaar uit dienst gaat, onder omstandigheden van het...
Read More
indexering alimentatie

Wettelijke indexering alimentatie 2017 bekend

Wettelijke indexering alimentatie 2017 bekend Jaarlijks wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd, zodat in het verleden vastgestelde alimentatiebedragen gecorrigeerd worden in verband met de jaarlijkse inflatie. Dit geldt niet alleen voor de alimentatie die is vastgelegd in een rechterlijke uitspraak, maar ook voor de bedragen die zijn vastgelegd...
Read More

Waar de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt en de modelovereenkomst verschijnt: tips voor de praktijk Kessels blogt:

Per 1 mei 2016 treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Deze wet vervangt de regelgeving omtrent de VAR-verklaring (Verklaring arbeidsrelatie). Wat verandert er en hoe kunt u, als onderneming die met zzp-ers werkt, daar zoveel mogelijk op inspelen?   Schijnzelfstandige In het fiscale recht en in het arbeidsrecht...
Read More

Bijna 1 jaar Participatiewet: bent u als werkgever al druk bezig met de Banenafspraak en de Quotumregeling? Kessels blogt:

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet komt in de plaats van (onder andere) de Wet Werk en Bijstand. De Participatiewet bevat regels voor bijstandsgerechtigden, zoals strengere arbeidsverplichtingen. Dit alles met het doel deze groep sneller weer aan het werk te helpen. Werkgevers die denken dat zij daar helemaal niets mee...
Read More

Kessels blogt: Wat als de omgangsregeling niet wordt nagekomen?

Na een echtscheiding is het van groot belang voor kinderen om contact te hebben met beide ouders. Dat uitgangspunt staat aan de basis van de regels die gaan over de contactregeling en dat uitgangspunt is ook de hoofdlijn die rechters toepassen. Er zijn natuurlijk uitzonderingssituaties denkbaar waarin contact tussen de kinderen en een niet-verzorgende...
Read More