standard / 42 post/s found

payroll

Payrolling

Aan een payroll constructie nemen drie partijen deel: de payroll werkgever, de payroll werknemer en de opdrachtgever. De payroll werkgever heeft een overeenkomst met een opdrachtgever. In het kader van die overeenkomst stelt de payroll werkgever de payroll werknemer ter beschikking aan de opdrachtgever. De payroll werknemer gaat dus bij de opdrachtgever...
Read More
OV-chipkaart

Mag Translink de OV-chipkaartgegevens van studenten doorgeven aan DUO? Kessels Blogt

‘Fraudejagers ministerie neuzen in ov-chipkaarten studenten’, kopt de Volkskrant vandaag. Wat is er aan de hand? Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, zegt op verzoek van het ministerie gegevens van ov-chipkaarten van studenten door te geven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze gegevens kan de DUO fraude met opsporen bij studenten....
Read More
privacy meld misdaad anoniem

Tracking cookies en privacy, wat mis ging bij Meld Misdaad Anoniem. Kessels blogt

Meld Misdaad Anoniem is een website waarop mensen, de titel zegt het al, anoniem tips kwijt kunnen over misdaden in hun omgeving. De anonimiteit van de tipgever staat daarbij volgens de website centraal. Sterker nog: “De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats. Het team van medewerkers heeft maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit...
Read More
kenteken persoonsgegevens

Zijn kentekens persoonsgegevens? Kessels blogt

De Wet bescherming persoonsgevens (Wbp) definieert persoonsgegevens in artikel 1 sub a Wbp als volgt: “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat lijkt misschien een open deur. Namen zijn persoonsgegevens, net als een burgerservicenummer. Maar ook een vingerafdruk of een druppel bloed zijn persoonsgegevens....
Read More
wat zijn persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing op persoonsgegevens. Namen, BSNnummers, e-mailadressen vallen daar bijvoorbeeld onder. Maar er zijn veel meer gegevens die kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de wet. Of de gegevens die u verwerkt (verzamelt, raadpleegt etc.) van uw klanten, werknemers of derden te kwalificeren zijn...
Read More
privacy kind speelgoed

Privacy van uw kind online, waar moet u op letten? Deel I: connected toys. Kessels blogt.

‘FBI warns parents of privacy risks associated with internet-connected toys’, kopte Reuters deze week. Internet speelt voor kinderen op steeds jongere leeftijd al een rol. Kinderen hebben op jonge leeftijd al social media accounts, gebruiken WhatsApp voor contact met vriendjes en spelen online games. Vroeger belde ik naar de huistelefoon van vriendinnen...
Read More
privacy werknemer

Even je (toekomstige) werknemer via social media checken, is dat een schending van zijn privacy? Kessels Blogt

Nee, althans niet zonder dringende reden. Maar het lijkt zo gemakkelijk en voor veel werkgevers misschien wel logisch: even uw werknemer of sollicitant online checken. Wat spookt hij of zij allemaal uit en met wie? Zijn er gevaarlijke hobby’s en wat doet een sollicitant in zijn vrije tijd? Was de zieke medewerker wel echt ziek thuis? U kunt zich voorstellen...
Read More

De gevolgen van een datalek en de Wet openbaarheid van bestuur. Kessels Blogt

Dat een datalek ernstige gevolgen kan hebben voor een bedrijf of overheidsinstelling, daarover schreef ik al eerder. De vraag is niet zozeer of uw bedrijf met een datalek geconfronteerd wordt, maar wanneer. Want hoe goed uw beveiliging ook is en hoe waterdicht uw interne procedures ook lijken te zijn, meer dan 80 procent van alle datalekken wordt veroorzaakt...
Read More
ketenregeling

Ketenregeling

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) bestaat er nog steeds een ketenregeling, maar deze is wel gewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. In de eerste plaats is de termijn van 36 maanden (3 jaar) teruggeschroefd naar 24 maanden (2 jaar).
Read More
arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Een  overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. In het geval werkgever en werknemer een overeenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden...
Read More