Blogs / 70 posts found

Kessels Blogt: GAAT U TROUWEN IN 2018? OPGELET!!

Nieuwe wetgeving: De beperkte wettelijke gemeenschap van goederen Op 28 maart jl. heeft de Eerst Kamer het Initiatiefwetsvoorstel “beperking wettelijke gemeenschap van goederen” aangenomen. Het huwelijksgoederenrecht zal daardoor ingrijpend veranderen. Deze wijziging is van groot belang voor mensen die in 2018 gaan trouwen. Waarschijnlijk wordt de...
Read More

Kessels Blogt: Kessels viert veertig jarig jubileum

De tijd vliegt! Op 30 maart jongstleden vierde de naamgever – en pater familias – van ons kantoor, Frank Kessels, zijn 40 jarig jubileum als advocaat. 40 jaar advocaat ‘and still going strong!’ We zijn trots om zo’n kundige, prettige en vakmatig enthousiaste collega hier te hebben rond lopen. Fijn ook dat wij zo nu en dan nog gebruik kunnen maken...
Read More
pro deo advocaat

Kessels Blogt: Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte?

In november 2016 lekte er vroegtijdig een conceptwetsvoorstel uit, afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daaruit bleek dat er plannen waren om een wetsvoorstel in te dienen, op basis waarvan werkgevers de transitievergoeding, te betalen aan een zieke werknemer als die na twee jaar uit dienst gaat, onder omstandigheden van het...
Read More

Kessels Blogt: MVO ‘the Kessels way’

Bij Kessels Advocaten geloven we er in dat je als ondernemer ook een maatschappelijke rol hebt te spelen in de lokale samenleving waarin je wortelt. Daarom zijn we ook trots om te melden dat we partner zijn geworden van de Stichting Betrokken Ondernemers Breda. Mijn ‘partners in crime’ als ondernemer binnen Kessels, Mirelle van Berckel en Marco den...
Read More

De gevolgen van een datalek en de Wet openbaarheid van bestuur

Dat een datalek ernstige gevolgen kan hebben voor een bedrijf of overheidsinstelling, daarover schreef ik al eerder. De vraag is niet zozeer of uw bedrijf met een datalek geconfronteerd wordt, maar wanneer. Want hoe goed uw beveiliging ook is en hoe waterdicht uw interne procedures ook lijken te zijn, meer dan 80 procent van alle datalekken wordt veroorzaakt...
Read More

Kessels Blogt: Kinderalimentatie en expats: Hoe zit dat?

Voor de bepaling van kinderalimentatie is belangrijk te weten van welk inkomen het gezin leeft ten tijde van de scheiding, om zo te kunnen bepalen wat de behoefte van de kinderen is. Bij de bepaling van de behoefte van kinderen kunnen ook bijzondere omstandigheden en bijzondere kosten een rol spelen. Gesteld kan worden dat de normen die voor Nederlandse...
Read More
ontslag staande voet wederzijds goedvinden

Kessels blogt: Ontslag op staande voet met wederzijds goedvinden

Volgens de wet kan een werknemer met onmiddellijke ingang het dienstverband worden opgezegd indien hij zich schuldig heeft gemaakt aan een dringende reden: het ontslag op staande voet. Hoewel mij geen statistieken bekend zijn, zal naar mijn inschatting circa 50% van de staandevoets ontslagen, de werkgever slapeloze nachten bezorgen doordat de rechter een...
Read More
indexering alimentatie

Wettelijke indexering alimentatie 2017 bekend

Wettelijke indexering alimentatie 2017 bekend Jaarlijks wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd, zodat in het verleden vastgestelde alimentatiebedragen gecorrigeerd worden in verband met de jaarlijkse inflatie. Dit geldt niet alleen voor de alimentatie die is vastgelegd in een rechterlijke uitspraak, maar ook voor de bedragen die zijn vastgelegd...
Read More
appen; smartphone

Kessels blogt: Appen achter het stuur: wordt het een dure hobby?

Op 3 november jl. maakte Eenvandaag er een item over. Verzekeraars zijn het meer dan zat. ‘Als je een ongeluk veroorzaakt doordat je achter het stuur berichten op je telefoon checkt of berichten verstuurt, draai je zelf op voor de kosten’. Appen achter het stuur Het is algemeen bekend dat bellen achter het stuur niet mag. De boete bedraagt € 220,-...
Read More
ketenregeling

Ketenregeling

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) bestaat er nog steeds een ketenregeling, maar deze is wel gewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. In de eerste plaats is de termijn van 36 maanden (3 jaar) teruggeschroefd naar 24 maanden (2 jaar).
Read More