Blogs / 82 posts found

detective cameratoezicht werkvloer

Controle van werknemers: wat is er mogelijk? Deel 2

In een vorig blog vertelde wij u wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn omtrent controle van werknemers, meer specifiek omtrent cameratoezicht, het inschakelen van een detective en controle van e-mail/internet. Maar wat zijn nu de consequenties als u als werkgever de regels niet gevolgd hebt? Kunt u dan nog wat met het verkregen bewijs? Onrechtmatig...
Read More
regeerakkoord arbeidsrecht

Na lang wachten is het er dan eindelijk: het regeerakkoord. Wat zijn de gevolgen voor het arbeidsrecht? Kessels Blogt

Introductie van een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond De WWZ kent op dit moment een cumulatief aantal ontslaggronden, met ieder zijn eigen strenge criteria. Cumulatie van ontslaggronden (bijvoorbeeld een beetje disfunctioneren en een beetje een verstoring van de verhoudingen) is nu niet toegestaan: voor een ontslag moet volledig voldaan zijn aan de...
Read More
detective cameratoezicht werkvloer

Controle van werknemers: wat is er mogelijk? Deel 1

Als werkgever vraagt u zich misschien af wat de regels nu eigenlijk zijn, als u het personeel wilt controleren, bijvoorbeeld door middel van cameratoezicht op de werkvloer of, als er een vermoeden is van fraude, de inschakeling van een detective. Controle e-mail E-mail en internetverkeer valt onder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers....
Read More
vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze bij lidmaatschap beroepsvereniging. Kessels Blogt

Vrije advocaatkeuze algemeen Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 onderstreept. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet (artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht (“Wft”)), maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen...
Read More
misbruik van identiteit

Misbruik van identiteitsverschil. Kessels Blogt

De rechtbank Den Haag veroordeelde in haar arrest van 26 april 2017 een vennootschap en haar bestuurder in privé tot betaling van achterstallige huur wegens misbruik van identiteitsverschil. Wanneer is er sprake van misbruik van identiteitsverschil? Van misbruik van identiteitsverschil is sprake als een vennootschap haar activiteiten staakt en een andere...
Read More
OV-chipkaart

Mag Translink de OV-chipkaartgegevens van studenten doorgeven aan DUO? Kessels Blogt

‘Fraudejagers ministerie neuzen in ov-chipkaarten studenten’, kopt de Volkskrant vandaag. Wat is er aan de hand? Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, zegt op verzoek van het ministerie gegevens van ov-chipkaarten van studenten door te geven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze gegevens kan de DUO fraude met opsporen bij studenten....
Read More
ontslag op staande voet

Diefstal of fraude op de werkvloer. Ontslag op staande voet?

Op 15 augustus 2017 stond in De Volkskrant een artikel over ‘staande voetjes’, oftewel ontslag vanwege een dringende reden, het ontslag op staande voet. Uit onderzoek van de krant is gebleken dat, van de 174 gepubliceerde gerechtelijke uitspraken over ontslag op staande voet in het afgelopen jaar, de meest voorkomende dringende reden gelegen is in...
Read More

Hoe zit dat nu, het einde van een relatie van ongehuwde samenlevers? Kessels Blogt

In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de rechten en plichten die tussen ex-partners gelden bij het einde van een relatie, als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Oftewel: wat geldt er nu eigenlijk als ‘ongehuwd samenlevers’ hun relatie beëindigen? Want alle wettelijke bepalingen zoals die speciaal zijn geschreven...
Read More
privacy meld misdaad anoniem

Tracking cookies en privacy, wat mis ging bij Meld Misdaad Anoniem. Kessels blogt

Meld Misdaad Anoniem is een website waarop mensen, de titel zegt het al, anoniem tips kwijt kunnen over misdaden in hun omgeving. De anonimiteit van de tipgever staat daarbij volgens de website centraal. Sterker nog: “De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats. Het team van medewerkers heeft maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit...
Read More
kenteken persoonsgegevens

Zijn kentekens persoonsgegevens? Kessels blogt

De Wet bescherming persoonsgevens (Wbp) definieert persoonsgegevens in artikel 1 sub a Wbp als volgt: “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat lijkt misschien een open deur. Namen zijn persoonsgegevens, net als een burgerservicenummer. Maar ook een vingerafdruk of een druppel bloed zijn persoonsgegevens....
Read More