Arbeidsrecht / 22 posts found

COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING NA TWEE JAAR ZIEKTE

Nadat de Tweede Kamer op 5 juli 2018 heeft ingestemd met een wetsvoorstel aangaande de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte, heeft de Eerste Kamer op 10 juli 2018 hetzelfde gedaan. Het wetsvoorstel werd in maart 2017 al gepubliceerd, zie ook ons eerdere blog en zal waarschijnlijk vanaf 1 april 2020 inwerking treden....
Read More
detective cameratoezicht werkvloer

Controle van werknemers: wat is er mogelijk? Deel 2

In een vorig blog vertelde wij u wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn omtrent controle van werknemers, meer specifiek omtrent cameratoezicht, het inschakelen van een detective en controle van e-mail/internet. Maar wat zijn nu de consequenties als u als werkgever de regels niet gevolgd hebt? Kunt u dan nog wat met het verkregen bewijs? Onrechtmatig...
Read More
regeerakkoord arbeidsrecht

Na lang wachten is het er dan eindelijk: het regeerakkoord. Wat zijn de gevolgen voor het arbeidsrecht? Kessels Blogt

Introductie van een nieuwe ontslaggrond: de cumulatiegrond De WWZ kent op dit moment een cumulatief aantal ontslaggronden, met ieder zijn eigen strenge criteria. Cumulatie van ontslaggronden (bijvoorbeeld een beetje disfunctioneren en een beetje een verstoring van de verhoudingen) is nu niet toegestaan: voor een ontslag moet volledig voldaan zijn aan de...
Read More
detective cameratoezicht werkvloer

Controle van werknemers: wat is er mogelijk? Deel 1

Als werkgever vraagt u zich misschien af wat de regels nu eigenlijk zijn, als u het personeel wilt controleren, bijvoorbeeld door middel van cameratoezicht op de werkvloer of, als er een vermoeden is van fraude, de inschakeling van een detective. Controle e-mail E-mail en internetverkeer valt onder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van werknemers....
Read More
ontslag op staande voet

Diefstal of fraude op de werkvloer. Ontslag op staande voet?

Op 15 augustus 2017 stond in De Volkskrant een artikel over ‘staande voetjes’, oftewel ontslag vanwege een dringende reden, het ontslag op staande voet. Uit onderzoek van de krant is gebleken dat, van de 174 gepubliceerde gerechtelijke uitspraken over ontslag op staande voet in het afgelopen jaar, de meest voorkomende dringende reden gelegen is in...
Read More

Frank Kessels viert veertig jarig jubileum

De tijd vliegt! Op 30 maart jongstleden vierde de naamgever – en pater familias – van ons kantoor, Frank Kessels, zijn 40 jarig jubileum als advocaat. 40 jaar advocaat ‘and still going strong!’ We zijn trots om zo’n kundige, prettige en vakmatig enthousiaste collega hier te hebben rond lopen. Fijn ook dat wij zo nu en dan nog gebruik kunnen maken...
Read More
pro deo advocaat

Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte? Kessels Blogt

In november 2016 lekte er vroegtijdig een conceptwetsvoorstel uit, afkomstig van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daaruit bleek dat er plannen waren om een wetsvoorstel in te dienen, op basis waarvan werkgevers de transitievergoeding, te betalen aan een zieke werknemer als die na twee jaar uit dienst gaat, onder omstandigheden van het...
Read More
ontslag staande voet wederzijds goedvinden

Ontslag op staande voet met wederzijds goedvinden. Kessels blogt

Volgens de wet kan een werknemer met onmiddellijke ingang het dienstverband worden opgezegd indien hij zich schuldig heeft gemaakt aan een dringende reden: het ontslag op staande voet. Hoewel mij geen statistieken bekend zijn, zal naar mijn inschatting circa 50% van de staandevoets ontslagen, de werkgever slapeloze nachten bezorgen doordat de rechter een...
Read More
doorstart arbeidsrecht

Doorstart, arbeidsverleden en transitievergoeding: Kessels blogt

Telt bij de bepaling van de hoogte van de transitievergoeding het arbeidsverleden mee van een werknemer die in het kader van een doorstart een arbeidsovereenkomst heeft gekregen? Wetswijziging De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is vanaf 1 juli 2015 in werking getreden. Uitgangspunt van die wet is dat zij onmiddellijke werking heeft. Slechts voor een aantal...
Read More
Weeffout ontslagrecht

DÉ GROTE WEEFFOUT in het nieuwe ontslagrecht. Kessels Blogt

Het nieuwe ontslagrecht –het paradepaardje van minister Asscher- blijft een bron van vreugde en kommer en kwel. De (relatieve) vreugde wordt met name ondervonden door werknemers die wegens bedrijfseconomische redenen via de ontslagvergunningsroute zijn afgevloeid en thans recht hebben op een transitievergoeding doch die onder het oude recht verstoken...
Read More