Familierecht / 16 posts found

Hoe zit dat nu, het einde van een relatie van ongehuwde samenlevers? Kessels Blogt

In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de rechten en plichten die tussen ex-partners gelden bij het einde van een relatie, als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Oftewel: wat geldt er nu eigenlijk als ‘ongehuwd samenlevers’ hun relatie beëindigen? Want alle wettelijke bepalingen zoals die speciaal zijn geschreven...
Read More
Wetsvoorstel limitering partneralimentatie

GAAT U TROUWEN IN 2018? OPGELET!! Kessels Blogt

Nieuwe wetgeving: De beperkte wettelijke gemeenschap van goederen Op 28 maart jl. heeft de Eerst Kamer het Initiatiefwetsvoorstel “beperking wettelijke gemeenschap van goederen” aangenomen. Het huwelijksgoederenrecht zal daardoor ingrijpend veranderen. Deze wijziging is van groot belang voor mensen die in 2018 gaan trouwen. Waarschijnlijk wordt de...
Read More

Kinderalimentatie en expats: Hoe zit dat? Kessels Blogt

Voor de bepaling van kinderalimentatie is belangrijk te weten van welk inkomen het gezin leeft ten tijde van de scheiding, om zo te kunnen bepalen wat de behoefte van de kinderen is. Bij de bepaling van de behoefte van kinderen kunnen ook bijzondere omstandigheden en bijzondere kosten een rol spelen. Gesteld kan worden dat de normen die voor Nederlandse...
Read More
indexering alimentatie

Wettelijke indexering alimentatie 2017 bekend

Wettelijke indexering alimentatie 2017 bekend Jaarlijks wordt per 1 januari de alimentatie geïndexeerd, zodat in het verleden vastgestelde alimentatiebedragen gecorrigeerd worden in verband met de jaarlijkse inflatie. Dit geldt niet alleen voor de alimentatie die is vastgelegd in een rechterlijke uitspraak, maar ook voor de bedragen die zijn vastgelegd...
Read More
Wetsvoorstel limitering partneralimentatie

Limitering partneralimentatie? Kessels blogt:

In onze maatschappij wordt steeds meer de discussie gevoerd over de noodzaak van de 12 jaarstermijn voor partneralimentatie. In veel gevallen vinden we dat niet meer passen in de tijd. Hoewel er een wetsvoorstel is ingediend dat ziet op verkorting van de alimentatietermijn, is dat nog altijd geen wet. Formeel blijft het uitgangspunt dus dat een alimentatiegerechtigde...
Read More
bomen en bos

Zien cliënten door de bomen het Mediation-bos nog wel? Kessels blogt:

“Mediator” is geen beschermde titel. Iedereen kan zich mediator noemen. Dat maakt het lastig voor cliënten om te weten of de mediator die men benadert, ook werkelijk verstand van zaken heeft en de spelregels kent. Initiatiefwetsvoorstel Wet Registermediator  33 722 werd ingediend door mr Van der Steur om aldus tot een register te komen, waarin alleen...
Read More

Gezamenlijk gezag: hoe zit dat nu ook alweer? Kessels blogt:

Vaak worden door ouders de termen (ouderlijk) gezag en voogdij door elkaar gebruikt. Juridisch klopt dat niet. Het zijn twee verschillende dingen. Ieder minderjarig kind staat altijd onder gezag. Degene die het gezag heeft, is verantwoordelijk voor het verzorgen en de opvoeding van het kind. Het gezag kan worden uitgeoefend door ofwel (één van) de ouders,...
Read More

De overlegscheiding; “What’s the difference? Kessels blogt:

Veel mensen zijn wel bekend met mediation, de manier om in onderling overleg tot goede afspraken te komen over de gevolgen van een echtscheiding. In het mediation-traject overleggen mensen samen over de afspraken die ze willen maken; de mediator helpt hen daarbij. Meestal zijn 3 of 4 gesprekken nodig om alles door te nemen en overeenstemming te bereiken...
Read More

Kessels blogt: Benadeling van de gemeenschap nét voor de echtscheiding: wat nu?

Bij sommige echtscheidingen komt het voor dat één van de echtgenoten kort voor de echtscheiding besluit om nog even behoorlijke schulden te maken, of om spaargeld uit te geven, om op die manier de toekomstige ex-partner te benadelen. Gemeenschap van goederen Als er sprake is van een gemeenschap van goederen (en dat is bij de meeste echtparen het geval),...
Read More

Kessels blogt: Hoge Raad geeft duidelijkheid kinderalimentatie

Vrijdag 9 oktober jl. deed de Hoge Raad uitspraak waarmee een eind is gekomen aan de onduidelijkheid over het kind gebonden budget in relatie tot de kinderalimentatie. De zogenaamde “alleenstaande ouderkop” is op 1 januari 2015 geïntroduceerd en sindsdien bestaat er onduidelijkheid over de vraag op welke manier die bij de berekening van kinderalimentatie...
Read More