Ondernemingsrecht / 14 posts found

Eerst slaan, dan praten: het leggen van beslag

“Eerst slaan, dan praten” zei ooit een cliënt tegen mij. Het was een keurige meneer. Hij bedoelde het zeker niet letterlijk. Maar tussen de regels door was zijn boodschap duidelijk: hij had het gehad met zijn debiteur, die al maanden lang chicaneus betalingsgedrag vertoonde. Er moest nu daadwerkelijk betaald gaan worden, want het geduld was op. De...
Read More
projectvennootschap

Moedervennootschap aansprakelijk voor schulden dochter

Hoofdregel is dat een vennootschap aansprakelijk is voor haar eigen schulden. Een uitzondering daarop is bijvoorbeeld bij bestuurdersaansprakelijkheid wanneer een vennootschap bestuurder is van een andere vennootschap. In een weinig gepubliceerde uitspraak van de Hoge Raad van 24 maart 2017 wordt de moeder/bestuurder van een door haar opgerichte projectvennootschap...
Read More
vrije advocaatkeuze

Vrije advocaatkeuze bij lidmaatschap beroepsvereniging. Kessels Blogt

Vrije advocaatkeuze algemeen Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 onderstreept. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet (artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht (“Wft”)), maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen...
Read More
misbruik van identiteit

Misbruik van identiteitsverschil. Kessels Blogt

De rechtbank Den Haag veroordeelde in haar arrest van 26 april 2017 een vennootschap en haar bestuurder in privé tot betaling van achterstallige huur wegens misbruik van identiteitsverschil. Wanneer is er sprake van misbruik van identiteitsverschil? Van misbruik van identiteitsverschil is sprake als een vennootschap haar activiteiten staakt en een andere...
Read More

Kessels advocaten is trotse partner van HOUSE of DJ’s

De Godfather of Hardstyle joins HOUSE of DJ’s! Kessels Advocaten is de juridische partner van House of DJ’s. Een wereldwijd uniek concept als verzamelpunt en broedplaats van DJ’s en tevens een enorme trekpleister voor toeristen, die meer willen horen over de geheimen van de Dutch Dance. Marco den Otter adviseert hen over de verschillende juridische...
Read More

Uitnodiging openingsborrel 19 april

Ons pand heeft een flinke verbouwing ondergaan. We vertelden u er al over in onze nieuwsbrieven en save the date. Reden genoeg om u uit te nodigen voor een openingsborrel op 19 april aanstaande! Onder het genot van een hapje en een drankje praten we graag eens met u bij. Daarbij willen we het aangename met het nuttige verenigen. Tijdens de opening zullen...
Read More
abonnement mobiele telefoon

Een gratis telefoon bij een abonnement of toch niet? Kessels blogt:

Een mobiel abonnement waarbij een telefoon is inbegrepen, kennen we allemaal. Al in 2014 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of dit all-in abonnement juridisch gezien wel toelaatbaar is. De kosten voor het losse toestel en het abonnement voor bellen en internetten zijn immers niet uitgesplitst. De Hoge Raad oordeelde in 2014 dat de wettelijke...
Read More

Renteswap vernietigd wegens dwaling Kessels blogt:

Renteswaps zijn complexe beleggingsproducten, die bij het afsluiten van een lening gebruikt kunnen worden om de risico’s van een stijging van de rente af te dekken. Banken hebben bij het verstrekken van deze producten vaak een te gunstig beeld van de risico’s gegeven, waardoor sommige bedrijven nu in de problemen komen. Een renteswap is een rentederivaat...
Read More

Het niet nakomen van afspraken wegens de economische crisis, is dat legitiem? Kessels blogt:

Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen: dat is het uitgangspunt in ons recht. Als uitzondering daarop bestaat de mogelijkheid om de rechter te vragen de inhoud en/of gevolgen van een overeenkomst te wijzigen op grond van onvoorziene omstandigheden ex artikel 6:258 BW.  Daarbij kan worden gedacht aan de situatie waarin een contractpartij overlijdt,...
Read More

Kessels Blogt: De bankgarantie als zekerheidstelling bij de opheffing van een conservatoir beslag

Op 14 april 2015 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over de eisen waaraan de gestelde zekerheid ter opheffing van een conservatoir beslag dient te voldoen. Dat is een belangrijke uitspraak omdat over dit onderwerp door lagere rechters verschillend is geoordeeld. Het hof heeft bepaald dat een bankgarantie naar het model van de...
Read More