Privacyrecht / 18 posts found

De AVG, wat moet of kan de OR ermee?

Geschreven door Simone Dirven, onze specialist op het gebied van privacyrecht. Per 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG brengt de nodige veranderingen met zich mee, zoals de uitbreiding van de instrumenten die ...
Read More

Is uw organisatie verplicht een verwerkingsregister bij te houden?

Geschreven door Simone Dirven, onze specialist op het het gebied van privacyrecht. In de Wbp was de verplichting opgenomen voor verantwoordelijken om de gegevensverwerking te melden bij de toezichthouder. De meldplicht komt in de AVG te vervallen. Daarvoor in de plaats is in de AVG het begrip accountability opgenomen, wat betekent dat verantwoordelijken...
Read More
OV-chipkaart

Mag Translink de OV-chipkaartgegevens van studenten doorgeven aan DUO? Kessels Blogt

‘Fraudejagers ministerie neuzen in ov-chipkaarten studenten’, kopt de Volkskrant vandaag. Wat is er aan de hand? Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart, zegt op verzoek van het ministerie gegevens van ov-chipkaarten van studenten door te geven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Met deze gegevens kan de DUO fraude met opsporen bij studenten....
Read More
privacy meld misdaad anoniem

Tracking cookies en privacy, wat mis ging bij Meld Misdaad Anoniem. Kessels blogt

Meld Misdaad Anoniem is een website waarop mensen, de titel zegt het al, anoniem tips kwijt kunnen over misdaden in hun omgeving. De anonimiteit van de tipgever staat daarbij volgens de website centraal. Sterker nog: “De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats. Het team van medewerkers heeft maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit...
Read More
kenteken persoonsgegevens

Zijn kentekens persoonsgegevens? Kessels blogt

De Wet bescherming persoonsgevens (Wbp) definieert persoonsgegevens in artikel 1 sub a Wbp als volgt: “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat lijkt misschien een open deur. Namen zijn persoonsgegevens, net als een burgerservicenummer. Maar ook een vingerafdruk of een druppel bloed zijn persoonsgegevens....
Read More
privacy kind speelgoed

Privacy van uw kind online, waar moet u op letten? Deel I: connected toys. Kessels blogt.

‘FBI warns parents of privacy risks associated with internet-connected toys’, kopte Reuters deze week. Internet speelt voor kinderen op steeds jongere leeftijd al een rol. Kinderen hebben op jonge leeftijd al social media accounts, gebruiken WhatsApp voor contact met vriendjes en spelen online games. Vroeger belde ik naar de huistelefoon van vriendinnen...
Read More
privacy werknemer

Even je (toekomstige) werknemer via social media checken, is dat een schending van zijn privacy? Kessels Blogt

Nee, althans niet zonder dringende reden. Maar het lijkt zo gemakkelijk en voor veel werkgevers misschien wel logisch: even uw werknemer of sollicitant online checken. Wat spookt hij of zij allemaal uit en met wie? Zijn er gevaarlijke hobby’s en wat doet een sollicitant in zijn vrije tijd? Was de zieke medewerker wel echt ziek thuis? U kunt zich voorstellen...
Read More

De gevolgen van een datalek en de Wet openbaarheid van bestuur. Kessels Blogt

Dat een datalek ernstige gevolgen kan hebben voor een bedrijf of overheidsinstelling, daarover schreef ik al eerder. De vraag is niet zozeer of uw bedrijf met een datalek geconfronteerd wordt, maar wanneer. Want hoe goed uw beveiliging ook is en hoe waterdicht uw interne procedures ook lijken te zijn, meer dan 80 procent van alle datalekken wordt veroorzaakt...
Read More
Privacy Shield Safe Harbor

Privacy shield: het VS-EU Privacy schild, Kessels blogt

Sinds 2016 zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de EU en de VS over de doorgifte van data van Europeanen naar de VS. Deze afspraken staan in een framework dat Privacy Shield wordt genoemd. In dit artikel leggen onze privacyrecht advocaten kort iets uit over dit onderwerp. Safe Harbor Privacy Shield is de opvolger van Safe Harbor, het vorige framework...
Read More
facebook en privacy

WhatsApp en Facebook, wat is de impact op je privacy?

In 2014 heeft Facebook Whatsapp overgenomen. Dat lijkt een logische stap. Facebook is een gratis dienst die geld opbrengt door data van gebruikers te analyseren en te delen. Via Facebook kun je als bedrijf heel doelgericht adverteren, doordat Facebook zoveel informatie heeft over haar gebruikers. Ten tijde van de overname beloofde de top van Facebook nog...
Read More