De wettelijke geschillenregeling

Binnen een vennootschap kunnen de verhoudingen tussen de aandeelhouders dusdanig verslechteren dat er een impasse ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als er twee aandeelhouders zijn die ieder 50% van de zeggenschapsrechten bezitten, maar bijvoorbeeld ook indien een aandeelhouder een vetorecht heeft, die hij steeds gebruikt.

Door het voortduren van de impasse kan het zo zijn dat het aandeelhouderschap van een bepaalde aandeelhouder in redelijkheid niet meer kan worden geduld. Er kan dan een beroep worden gedaan op de wettelijke geschillenregeling.

Wie kunnen een beroep doen op de wettelijke geschillenregeling?

Bij de besloten vennootschap kunnen alle aandeelhouders een beroep doen op de geschillenregeling, bij de uitstootregeling is het wel een vereiste dat de aandeelhouders alleen of gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Bij de naamloze vennootschap kunnen aandeelhouders alleen een beroep doen op de wettelijke geschillenregeling wanneer de statuten uitsluitend aandelen op naam kennen of een blokkeringsregeling bevatten of niet toelaten dat met medewerking van de vennootschap certificaten aan toonder worden uitgegeven.

De uitstootregeling

Bij de uitstootregeling vorderen een of meerdere aandeelhouders van de aandeelhouder die schade veroorzaakt aan de vennootschap, bijvoorbeeld door met zijn stemgedrag een impasse te veroorzaken, dat hij zijn aandelen verkoopt.

De uittreedregeling

Bij de uittreedregeling is het eigenlijk andersom. Een aandeelhouder vindt dat hij in zijn rechten wordt geschaad door gedragingen van de andere aandeelhouders en wil daarom zijn eigen aandelen verkopen. Indien er een geslaagd beroep op de uittreedregeling wordt gedaan, dan kan hij de andere aandeelhouders verplichten om zijn aandelen over te kopen.

 

 

Share this article

Comments are closed.