scheiding ondernemer

Echtscheiding en u als ondernemer

Wanneer bij een echtscheiding een ondernemer betrokken is, kan een echtscheiding gecompliceerder zijn. Dat speelt op de diverse vlakken. Onder andere gaat het dan om:

1. Verdeling
2. Alimentatie
3. Pensioen in eigen beheer

Het lastige kan zijn dat de belangen vaak tegenstrijdig zijn. De ondernemer zal de voortzetting van het bedrijf niet in gevaar willen laten komen. Terwijl de ex-partner over voldoende middelen wil beschikken om van te leven.

Omdat de continuïteit van de onderneming belangrijk is, schakelen we vaak een financieel deskundige in om goed naar de cijfers te kijken. Waardering van ondernemingen is een vak apart. Voor dat deel van het werk werken we samen met zeer ervaren specialisten in die ons daarbij helpen. Kwaliteit van dienstverlening staat immers voorop.

Afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt om tot een scheiding te komen, overleggen we met de aanstaande ex-partner over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ook bij de bepaling van de behoefte aan alimentatie en de draagkracht van de ondernemer is de advisering van ondernemers een vak apart. Immers, het kan zijn dat het voor een ondernemer wat lastiger te bepalen is van welk inkomen men tijdens het huwelijk heeft geleefd. Vaak is dat inkomen door de jaren heen ook wisselend. Als het gaat om draagkracht kan het wisselende inkomen ook een aandachtspunt zijn.

Wanneer een ondernemer in eigen beheer pensioen heeft opgebouwd zal bekeken moeten worden hoe dat in de verdeling kan worden betrokken. Dit aspect vraagt bijzondere kennis op het gebied van (fiscale) regels. We werken dan ook nauw samen met ervaren specialisten op het gebied van pensioenen om u op dit vlak goed te kunnen adviseren.

Voor het overige spelen bij de echtscheiding van een ondernemer natuurlijk ook vaak de reguliere vragen. Een ondernemer is namelijk ook een mens en voor elk mens brengt de echtscheiding nu eenmaal vaak veel vragen en onzekerheden met zich mee.

Belangrijk is dat onze familierecht advocaten veel ervaring hebben in het bijstaan van ondernemers. Omdat ons kantoor ook gespecialiseerd is in ondernemingsrecht weten we precies wat er speelt als er een eigen onderneming betrokken is. De gespecialiseerde advocaten van ons kantoor werken dan ook regelmatig samen aan zaken waarbij ondernemers in een echtscheiding betrokken zijn. Neemt u contact op met Mirelle van Berckel-van der Rijken of Marjolijn van Alphen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Comments are closed.