ERFRECHT BIJ KESSELS ADVOCATEN!

Bijna iedereen krijgt in zijn leven te maken met het erfrecht. Het is lastige materie waarbij het van belang is de juiste stappen te zetten. Het erfrecht is namelijk een behoorlijk technisch onderdeel van het recht. Met het recent volgen van de gespecialiseerde opleiding erfrecht bij de AVDR heeft Mirelle van Berckel-van der Rijken  van ons kantoor de nodige kennis opgedaan van het erfrecht. Voortaan kunt u dus ook voor al uw vragen over het erfrecht bij ons kantoor terecht.

Ook in het kader van een echtscheiding speelt het erfrecht vaak een rol. Het komt namelijk regelmatig voor dat een van de ouders van de scheidende partijen is overleden tijdens het huwelijk dat nu ontbonden wordt door scheiding. Het is dan niet ondenkbaar dat deze nalatenschap in de gemeenschap van goederen valt, zelfs als de erfenis nog niet is uitgekeerd.

Na het overlijden van een van de ouders ontstaat er namelijk een “niet-opeisbare vordering”. En de omvang van die vordering kan in een gemeenschap van goederen vallen. De eerste check die gedaan moet worden is of de overledene een testament had gemaakt. En of er in dat testament een uitsluitingsclausule is opgenomen. Een uitsluitingsclausule heeft als gevolg dat de nalatenschap niet in de gemeenschap van goederen valt en dat de (ex-) echtgenoot er dus geen aanspraak op kan maken.

U zult begrijpen dat de gemoederen hoog kunnen oplopen als in een echtscheiding de nalatenschap van een overleden ouder aan de orde wordt gesteld en in de verdeling moet worden betrokken.

Laat u zich goed adviseren!

Indien u vragen heeft over het erfrecht kunt u zich wenden tot mr Mirelle van Berckel-van der Rijken, advocaat familierecht en erfrecht verbonden aan Kessels Advocaten.

https://kesselsadvocaten.nl/advocaten/mr-h-j-p-m-mirelle-van-berckel-van-der-rijken-re-vfas/

Share this article

Comments are closed.