Curator faillissement

Wat doet een curator in faillissement

De taak van een curator is in de kern simpel: hij moet de goederen die onder het faillissement vallen te gelden maken en de opbrengst daarvan onder de crediteuren of schuldeisers verdelen volgens de daarvoor geldende regels. Dat klinkt simpel maar daarbij kan van alles gebeuren. Werknemers moeten worden ontslagen, lopende procedures tot een einde worden gebracht. De administratie moet kritisch tegen het licht worden gehouden. Er moet worden bekeken of er vlak voor het faillissement geen geld is verdwenen of opmerkelijke rekeningen zijn betaald.

Ook moet worden onderzocht of het handelen van de bestuurder wel door de beugel kan en of bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde is. Kessels Advocaten heeft een deskundig team op het gebied van faillissementsrecht dat niet alleen beschikt over de benodigde juridische expertise en ervaring, maar ook thuis is in administraties en boekhoudingen. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bezwaar maken tegen handelen curator

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. De curator kan ook fouten maken. Als u het niet eens bent met wat de curator doet kunt u daartegen bezwaar maken. Zowel de failliet (degene die failliet is verklaard) maar vaak ook de schuldeisers kunnen bezwaar maken als een faillissement in hun ogen niet correct wordt afgewikkeld. Dit kan op grond van artikel 69 Faillissementswet. Door bezwaar te maken tegen het handelen van een curator kunt u enigszins sturen. U kunt er met een bezwaar voor zorgen dat de curator iets doet of juist niet doet. De specialisten van Kessels Advocaten hebben veel ervaring met bezwaar maken tegen het handelen van een curator. Neem contact op met onze specialisten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.