Failliet en dan?

Stel: u of uw onderneming is failliet. U denkt vast, wat nu? Helaas is er vaak weinig meer wat u kunt doen. De curator is nu de baas. Hij zal al uw bezittingen (activa) verkopen om uw schuldeisers te betalen. En u bent verplicht de curator alle informatie te geven die hij vraagt. U moet toestemming hebben van de curator om door te mogen werken en als het faillissement is afgewikkeld, kunnen schuldeisers die nog niet zijn betaald gewoon weer op de stoep staan.

Maar het is ook weer niet zo dat u niets kunt. Als uw bezittingen genoeg opleveren en familie of vrienden willen helpen, dan kan bijvoorbeeld een akkoord in faillissement worden aangeboden.

U kunt ook proberen om in de Wet Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) te komen. Dat heeft voor u het voordeel dat u na afloop van de looptijd van de WSNP weer met een schone lei verder kan. Alle schulden worden dan kwijtgescholden. U kunt zelf WSNP aanvragen.

Daarnaast kunt u het ook gewoon niet eens zijn met wat uw curator doet of juist niet doet. Voorbeelden: Verkopen van de goederen tegen te lage bedragen, schikken van procedures tegen te lage bedragen, afkopen van polissen die als vervanging voor uw pensioen dienden, acties tegen uw echtgeno(o)t(e). Dat zijn allemaal voorbeelden van zaken waar u vaak wel degelijk iets mee kan. U kunt hiertegen bezwaar maken bij de Rechter-Commissaris die toeziet op het handelen van de curator. Kessels advocaten kan u helpen bij bezwaar tegen het handelen van de curator. Neemt u hiervoor contact op met Arjan van der Knijff.

Uw faillissementsrecht advocaat in Breda

Bij Kessels Advocaten kunt u terecht voor deskundig advies over alle vraagstukken met betrekking tot het faillissementsrecht. Onze advocaten hebben veel ervaring met vragen als failliet en dan of failliet wat nu. Wij begrijpen goed dat een advocaat bij faillissement een goed gevoel moet geven. Daarom is kennismaken bij ons dan ook gratis en vrijblijvend.

Neemt u gerucht contact op met onze advocaten. Arjan van der Knijf staat u graag te woord. Wilt u graag een vrijblijvende afspraak maken? Bel ons dan op het nummer 076 525 35 35, of stuur een e-mail naar info@kesselsadvocaten.nl.