Pre-pack faillissement

Pre-pack is vrij nieuw in Nederland. Door gebruik te maken van een pre-pack is de kans op een doorstart van een onderneming na faillissement groter. De pre-pack is een mogelijkheid bij grote en complexe faillissementen waar grote (financiële) belangen spelen, maar ook bijvoorbeeld voor wat betreft werkgelegenheid. Voor kleinere of minder complexe situaties staat de rechtbank een pre-pack niet toe.

Waarvoor is de pre-pack bedoeld?

Pre-pack is bedoeld voor situaties waarbij een onderneming failliet dreigt te gaan, maar de situatie zodanig is dat de onderneming operationeel een positieve cash flow heeft. Als de onderneming verlost is van haar schuldenlast, zou zij nog succesvol een doorstart kunnen maken. Vaak is er al voor faillissement zicht op een overname kandidaat. Het doorzetten van zo’n overname van de onderneming vóór faillissement is dan nog risicovol. Vooral omdat de nieuwe ondernemer dan ook al het personeel met lopende contracten over moet nemen. Als de onderneming na faillissement wordt overgenomen, bestaat die verplichting niet.

Als er geen Pre-Pack plaatsvindt, gaat de onderneming failliet en vanaf dat moment heeft de curator het voor het zeggen. Als het bestuur van de onderneming dan al in gesprek was met een overnamepartij, kan dat spaak lopen. Voor een curator hoeft de beoogde overnamekandidaat niet altijd de beste oplossing te zijn. Als een curator wèl mogelijkheden ziet voor de beoogde overname, bestaat het risico dat het proces veel tijd in beslag neemt. De curator heeft namelijk geen voorkennis van de beoogde deal. Het inlezen en onderzoeken van zo’n deal neemt veel tijd in beslag. Zeker als net een faillissement is uitgesproken, zit een onderneming in een chaotische en risicovolle periode: belangrijke leveranciers en personeelsleden lopen weg, klanten verliezen het vertrouwen in de onderneming. Er zijn dus allerlei schadelijke neveneffecten terwijl de kans op een succesvolle doorstart steeds kleiner wordt.

Hoe werkt de pre-pack?

De pre-pack biedt de mogelijkheid om de rechtbank te vragen aan te geven welke curator men zal aanwijzen als de vennootschap zou failleren. De ondernemer kan dan met de beoogde curator - ook wel stille bewindvoerder genoemd – overleggen en onderzoeken wat zijn visie is op de voorgenomen doorstart van de onderneming. Misschien vindt de curator dat er ook naar andere overnamekandidaten moet worden gekeken of dat hij voor de beoordeling van de situatie meer informatie nodig heeft. Als het bestuur van de onderneming en de stille bewindvoerder overeenstemming hebben over de beoogde overname, kan het faillissement worden aangevraagd en kan de vaak al klaar liggende overnameovereenkomst snel worden getekend. Zo kan een onderneming vaak op dezelfde dag dat zij failliet gaat doorstarten zodat de schade voor alle partijen minimaal is.

Voorbeelden van een succesvolle pre-pack zijn Het Ruwaard van Putten ziekenhuis, Marlies Dekkers en Champignonkwekerij Prime Champ. Minder succesvol waren de pre-packs van De Schoenenreus, De Harense Smid en de kinderdagverblijven van Estro.

Is de pre-pack ideaal?

Nee, de pre-pack is niet ideaal. Deze methode wordt door buitenstaanders vaak als een overvaltactiek gezien, omdat het faillissement vooropgezet lijkt. Daarbij komen andere potentiële overnamekandidaten pas te weten dat er een pre-pack is gesloten nadat het faillissement al is uitgesproken en de overname is beklonken. Als zij zelf interesse hadden in een overname tegen een betere prijs, vissen zij achter het net en wordt voor de schuldeisers niet de beste prijs gerealiseerd.

Verder zal het zittend management zo zijn voorkeuren hebben voor de partij waarmee wordt doorgestart. Zeker als deze partij al verbonden is aan het zittend management is er een kans dat de curator niet alle relevante informatie ontvangt of dat die informatie gekleurd is. De waarborgen om deze problemen te ondervangen zijn nog in ontwikkeling.

Er komt daarbij ook steeds meer weerstand tegen de pre-pack juist omdat zich in de praktijk al problemen op de hierboven omschreven vlakken hebben voorgedaan. Voorlopig biedt de pre-pack curatoren en ondernemers een extra mogelijkheid om een failliete onderneming te laten doorstarten, maar het is wel een mogelijkheid die zijn beperkingen kent.

Meer weten over de pre-pack in het algemeen en de mogelijkheden voor u in het bijzonder? Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten.