Co-ouderschap

Als twee ouders na de echtscheiding de zorg en opvoedingstaken over de kinderen eerlijk verdelen, spreken we van co-ouderschap. Afspraken over co-ouderschap worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Co-ouderschap is niet in alle gevallen mogelijk. Om co-ouderschap te kunnen laten werken, is het nodig in de eerste plaats nodig dat de ouders goed kunnen communiceren. Want bij verdeling van de zorg- en opvoedingstaken is het maken van afspraken en het regelmatig voeren van overleg noodzakelijk. Ook is het, als er sprake is van schoolgaande kinderen, nodig dat de ouders dicht bij elkaar wonen.

Bij co-ouderschap moeten ook afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Omdat de zorg over de kinderen evenredig verdeeld wordt, is het belangrijk om goed te kijken op welke manier de kosten van de kinderen tussen de ouders verdeeld worden. Komen de kosten voor bijvoorbeeld kleding en sport bij één van de ouders te liggen en wordt er een maandelijkse bijdrage in die kosten afgesproken, of worden deze kosten ook tussen partijen gedeeld. Goede en duidelijke afspraken daarover zijn nodig.

Voor al uw vragen over co-ouderschap kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.