Advocaat naamswijziging

Bij naamswijziging is het belangrijk te weten of het gaat om het wijzigen van de voornaam of het wijzigen van de achternaam.

Voornamen hebben vaak een speciale betekenis, achternamen verwijzen vaak naar een familieband of afkomst van iemand. Voor het krijgen, gebruiken en wijzigen van de voornaam en achternaam bestaan wettelijke regels.

Naamswijziging voornaam

Het wijzigen van een voornaam kan alleen als daar “gewichtige redenen” voor zijn. Verzoeken voor het wijzigen van een voornaam moeten worden ingediend bij de rechter. Daarvoor heeft u een advocaat naamswijziging nodig.

Ouders zijn vrij om de voornaam van het kind te kiezen. De belangrijkste beperking is dat het geen onbehoorlijke naam mag zijn. Kiezen de ouders niet, dan geeft de ambtenaar burgerlijke stand het kind een voornaam.

Wie zijn voornaam wil wijzigen, moet daarvoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Net als bij de oorspronkelijke naamskeuze door de ouders geldt ook nu: de nieuwe naam die u vraagt mag geen onbehoorlijke naam zijn. Als de rechtbank het verzoek toewijst, wordt de beslissing verwerkt in de registers van de burgerlijke stand.

Naamswijziging achternaam

Als iemand een andere achternaam krijgt, spreken we van naamswijziging. Verzoeken tot wijziging van de achternaam worden ingediend bij Justis. Justis beslist namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op een verzoek tot het wijzigen van een achternaam. De strenge voorwaarden om een achternaam te wijzigen, zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De regels voor het wijzigen van een achternaam voor meerderjarigen en minderjarigen verschillen.

Voor al uw vragen over wijziging van voornamen en wijziging van achternamen, kunt u terecht bij onze specialisten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.