Ouderschapsplan

Op basis van de wet moeten alle ouders die uit elkaar hebben en minderjarige kinderen hebben, waarover zij het gezamenlijk gezag hebben, een ouderschapsplan maken. Dit geldt dus zowel bij echtscheiding, ontbinding van het geregistreerd partnerschap en bij ongehuwd samenwonen. In dit plan leggen zij vast hoe zij de verantwoordelijkheid die zij over hun kinderen hebben na het verbreken van de relatie gaan invullen. Er worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de hoofdverblijfplaats van het kind, omgang, school, medische zorg en dagelijkse zorg en over kinderalimentatie. Goede afspraken zijn nodig om problemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap wordt uitgesproken door een rechter. Om te waarborgen dat de ouders daadwerkelijk een ouderschapsplan opstellen, staat in de wet dat de rechter een verzoek tot echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap alleen in behandeling mag nemen als er sprake is van een door de ouders ondertekend ouderschapsplan. De ouders moeten dan ook aangeven of en zo ja, op welke manier, de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Alleen als de ouders kunnen aantonen dat het hun echt niet gelukt is om samen tot een plan te komen, kan de rechter een verzoek zonder ouderschapsplan behandelen.

In het ouderschapsplan moeten de ouders op basis van de wet in ieder geval afspraken maken over de verdeling van de verzorgings- en opvoedingstaken/omgang, het uitwisselen van informatie en de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie). Overigens moeten de ouders niet alleen ten tijde van het verbreken van de relatie nadenken over het ouderschapsplan: periodieke bijstelling van het ouderschapsplan is meestal nodig in de loop der tijd, nu de omstandigheden wijzigen als de kinderen opgroeien.

In het ouderschapsplan staan afspraken tussen de ouders, zodat een ouderschapsplan in de eerste plaats een stuk van de ouders zelf is. Dat neemt niet weg dat deskundige advisering over een ouderschapsplan welkom kan zijn, al is het maar omdat er in het ouderschapsplan ook financiële afspraken moeten worden opgenomen.

Voor al uw vragen over het ouderschapsplan kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.