Scheiden en hypotheek

Een belangrijk onderwerp van gesprek bij een echtscheiding is vaak de gezamenlijke woning. Wie blijft er in het huis, wie mag er eventueel tijdelijk nog in blijven wonen en wanneer moet het huis verkocht worden? Wie betaalt de lasten? En wat nou als de hypotheek niet betaald wordt? Allemaal vragen die geen eenduidig antwoord kennen.
Daarom is het belangrijk met onze gespecialiseerde advocaten te spreken over deze onderwerpen.

Neemt u dus contact op met onze specialisten Mirelle van Berckel-van der Rijken en Marjolijn van Alphen om antwoord te krijgen op deze vragen.