Incasso

Incassobureaus zijn de laatste tijd veel negatief in het nieuws. Dat heeft te maken met de manier waarop zij werken en de randen van de wet opzoeken (en er vaak overheen gaan!).

Bij Kessels Advocaten doen we dat anders. Goed georganiseerd debiteurenbeheer is het belangrijkste. Zo heeft u overzicht in debiteuren en termijnen. Denkt u daarbij aan de aanmaning en ingebrekestelling. Maar hoe goed u het ook organiseert, het kan zijn dat u te maken krijgt met debiteuren die niet betalen. Soms zijn dat klanten waar u al jarenlang zaken mee doet. Dan wilt u niet dat uw advocaat zich als een olifant in de porseleinkast gedraagt.

Bij Kessels Advocaten hebben we oog voor alle belangen die bij uw organisatie en bij uw debiteur spelen. Ons incassotraject ziet er doorgaans zo uit:
  1. Dossier-aanleg
  2. Het sturen van sommatiebrieven en eventueel een aankondiging van de dagvaarding. De wettelijke (handels)rente zal ook worden gevorderd.
  3. Na het uitbrengen van de eerste sommatiebrief zal Kessels Advocaten dagelijks telefonisch contact zoeken met de debiteur om de vordering te incasseren.
  4. Als de vordering niet in het buitengerechtelijke traject is geïncasseerd, kan Kessels Advocaten ook de gerechtelijke procedure op zich nemen. De kosten kunnen bij een succesvolle procedure gedeeltelijk worden verhaald op de debiteur. De kosten van derden, zoals de deurwaarder en griffierechten, komen wel voor eigen rekening. Als de rechter u in het gelijk stelt, kan Kessels Advocaten ook het executietraject op zich nemen, zodat de vordering ook daadwerkelijk geïnd wordt.