Domeinnaam claimen

Wat is een domeinnaam juridisch gezien? Wie heeft er recht op het gebruik van een bepaalde domeinnaam, nadat deze is geregistreerd? Hoe verhoudt een domeinnaamregistratie zich tot het merkenrecht of het handelsnaamrecht? Wat kunt u doen als iemand uw merk of handelsnaam in zijn domeinnaam gebruikt? Of wat kunt u doen als u wordt aangesproken op het gebruik van uw domeinnaam door een merkhouder of iemand met een handelsnaamrecht?

Een domeinnaam is in de basis een internetadres dat doorverwijst naar een locatie op het internet. Het gebruik van domeinnamen neemt nog steeds toe en daarmee is het belang van de bereikbaarheid en herkenbaarheid van ondernemingen op het internet gegeven. Een domeinnaam heeft doorgaans betekenis als onderscheidingsteken en heeft daarmee een onderscheidend karakter dat kan dienen tot herkenbaarheid van uw onderneming.

Problemen met domeinnamen ontstaan vooral wanneer deze het merkenrecht of handelsnaamrecht van een ander raken. Deze problemen kunnen op verschillende manieren worden opgelost. Als u hier vragen over heeft, kunt u altijd contact opnemen met Simone Dirven.