Handelsnaamrecht

handelsnaamrecht-registreren-kessels-advocatenEen handelsnaam is de naam van uw onderneming en daarmee voor u erg belangrijk. Aan de handelsnaam is uw bedrijf te herkennen. De regels voor handelsnamen vallen binnen het handelsnaamrecht. In Nederland hebben we er een aparte wet voor, de Handelsnaamwet. Op deze pagina geven we antwoord op een aantal vragen die wij vaak van ondernemers krijgen. Zo helpen we u alvast een eindje op weg.

Hoe krijg ik het recht op mijn handelsnaam?

Net als bij het auteursrecht, hoeft u een handelsnaam alleen maar te gebruiken om er rechten aan te ontlenen. Zodra het publiek (bijvoorbeeld via uw website of visitekaartjes) kennis kan nemen van uw handelsnaam, heeft u bescherming. U hoeft uw handelsnaam dus niet te registreren.

Moet ik mijn handelsnaam bij de Kamer van Koophandel registreren?

Het handelsnaamrecht ontstaat dus door het drijven van een onderneming onder een bepaalde handelsnaam. Dit hoeft niet de naam te zijn waaronder de onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De registratie bij de KvK kan echter in geschillen wel handig zijn. Als een ander bedrijf beweert u ten onrechte een handelsnaam gebruikt, kunt u door middel van de KvKgegevens aantonen sinds wanneer u een handelsnaam gebruikt. De registratie bij de Kamer van Koophandel kan dus een hulpmiddel zijn.

Mag ik enkele handelsnaam kiezen voor mijn onderneming?

Bij de keuze van uw handelsnaam moet u rekening houden met verschillende factoren. Zo moet u nagaan of een andere onderneming die in dezelfde branche actief is, de handelsnaam al gebruikt. De vraag die u moet stellen is of verwarring te duchten is bij het publiek wanneer u de handelsnaam gaat gebruiken. Als twee concurrenten dezelfde handelsnaam gebruiken, kan het voor klanten onduidelijk is wie nu wie is. Dat is niet de bedoeling. Ook is van belang of de handelsnaam beschrijvend is. Een handelsnaam als ‘Bakker Janssen’ of ‘Advocaat Smit’ zal niet snel in aanmerking komen voor bescherming binnen het handelsnaamrecht.

Een andere onderneming gebruikt mijn handelsnaam, wat nu?

Het handsnaamrecht biedt u de mogelijkheid om op te treden als een andere onderneming uw handelsnaam (of een handelsnaam die er erg veel op lijkt) gebruikt. Dat kan immers schadelijk zijn voor uw concurrentiepositie en zelfs uw positie op internet.
Van belang is dat uw handelsnaam eerder door u werd gebruikt. Hij moet met andere woorden ouder zijn. Zoals gezegd kan de registratie bij de Kamer van Koophandel een handig hulpmiddel zijn om dit aan te tonen. Ook het gevaar voor verwarring bespraken we al eerder.
Als u het oudste recht heeft en er is verwarring te duchten bij het publiek, kunt u een intellectueel eigendomsadvocaat in de arm nemen die de andere onderneming aanschrijft. Kessels Advocaten heeft hier veel ervaring mee. U kunt eisen dat de andere partij het gebruik van de handelsnaam staakt en gestaakt houdt, op straffe van een dwangsom. Dat betekent dat als de andere onderneming de handelsnaam toch in de toekomst weer gaat gebruiken, hij u geld moet betalen. Ook kunt u schadevergoeding vorderen of winstafdracht.

Ik word aangesproken vanwege vermeende handelsnaamrecht schending, wat nu?

Ook wanneer u degene bent die wordt aangesproken omdat u ten onrechte een handelsnaamrecht van een ander zou schenden, kunt u bij ons terecht. Wij gaan voor u na of de andere partij wel een beroep op de Handelsnaamwet toekomt. Voldoet hij wel aan de criteria? We begeleiden u in het traject en infomeren u over uw positie.

Handelsrecht en andere rechten

Het handelsnaamrecht is nauw verwant aan het merkenrecht en domeinnaamrecht. De handelsnaam of merknaam kan ook als domeinnaam worden gebruikt op internet. Het wordt lastig wanneer iemand een domeinnaam heeft geclaimd, en gebruikt, waarin uw handelsnaam of merknaam is opgenomen. Of wanneer u een domeinnaam gebruikt, waar iemand anders meent rechten op te hebben.

Uw handelsnaamrecht advocaat in Breda

Als iemand uw handelsnaam gebruikt, kunt u daardoor schade leiden. U wilt dat klanten bij u uitkomen en niet bij uw concurrent met dezelfde handelsnaam. Simone Dirven is specialist op het gebied van intellectuele eigendom en adviseert en procedeert op alle onderdelen van het intellectueel eigendomsrecht, waaronder het handelsnaamrecht.

Actualiteiten en kennis

Op onze website vindt u in de Kennisbank artikelen over het handelsnaamrecht. Ook bloggen onze intellectueel eigendomsrecht advocaten regelmatig over actuele onderwerpen op dit gebied. Wilt u meer weten? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.