Media- en reclamerecht

Reclame is vaak van essentieel belang voor uw onderneming. Reclame bevat echter veel juridische valkuilen, onder meer vanwege het feit dat verschillende elementen van het intellectueel eigendomsrecht met het reclamerecht zijn verweven: bescherming van auteursrecht op reclame-uitingen, van het merk van de onderneming, van ideeën in een pitch.

In het reclamerecht speelt ook de wijze van uiten een rol. Het vergelijken van uw product met het vergelijkbare product van uw concurrent is in beginsel toegestaan, als deze vergelijking maar correct, volledig, controleerbaar en niet misleidend is. Maar waar liggen de grenzen? Wanneer is er sprake van misleidende reclame, misleidende vergelijkende reclame, onnodig grievende, afbrekende reclame of andere onrechtmatige uitingen?

Laat u zich hierin adviseren door onze gespecialiseerde advocaat! Neem contact op met Simone Dirven.