Merkenrecht advocaat

Het beschermen van uw merk, logo of handelsnaam is essentieel voor uw concurrentiepositie. Het merkenrecht biedt specifieke bescherming tegen ongeoorloofd gebruik van een gelijkend teken door derden.

Het recht op een merk ontstaat door registratie in het merkenregister. Het enkele gebruik van een teken levert, althans hier in de Benelux, geen merkrecht op. Volgens de Benelux Merkenwet worden als merken beschouwd: “alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakking, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.

Met het merkenrecht kan de merkhouder anderen verbieden zijn merk of een overeenstemmend merk te gebruiken en te registreren. In principe kan de merkhouder verbieden dat een ander zijn merk, of iets wat daar op lijkt, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten. De merken moeten zodanig op elkaar lijken dat het gevaar bestaat dat het publiek de merken zal verwarren. Voor een geslaagde actie moet er dus sprake zijn van ‘soortgelijkheid’ van de producten en daarbij moet er sprake zijn van ‘gevaar voor verwarring’.

Een logo kan naast het auteursrecht ook door het merkenrecht worden beschermd, omdat een logo ook kan dienen om de waren en diensten uit een bepaalde onderneming te onderscheiden. Het logo kan in combinatie met de naam worden gedeponeerd, maar het kan ook los worden vastgelegd. Vaak heeft het logo, ook zonder de merknaam, een merkfunctie. Iedereen kent de ‘swoosh’ van Nike en wie een grote gele M langs de snelweg ziet, weet dat er een vestiging zit van McDonalds.

Uw advocaat merkenrecht in Breda

Wilt u een merk laten registreren, wordt er inbreuk gemaakt op uw merkrecht of wordt u aangesproken op grond van een merkrecht van iemand anders? Neem dan contact op met onze advocaat merkenrecht Simone Dirven.