Advocaat octrooirecht (patentrecht)

U heeft een idee of uitvinding en bent er van overtuigd dat dit het gat in de markt is! Maar hoe beschermt u het en hoe zorgt u er voor dat een ander er niet met uw idee of uitvinding van door gaat?

Vaak kan uw idee in een octrooi of patent worden beschreven. Door uw uitvinding of idee via het octrooirecht of patentrecht te beschermen krijgt u exclusief recht op gebruik van uw uitvinding. Anderen mogen dan niet zonder uw toestemming dezelfde of een vergelijkbare uitvinding op de markt brengen.

Let goed op, want voor octrooieerbaarheid van uw product is het van belang dat uw uitvinding ‘nieuw’ is. Dit is een hele harde eis en betekent dat u uw uitvinding nog nergens hebt mogen laten zien. Indien dit wél het geval is, kunt u geen octrooirecht of patent meer krijgt. Zorg dus voor geheimhouding!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze advocaat octrooirecht Simone Dirven!