Portretrecht

Waar de fotograaf het auteursrecht op een foto heeft, kan de geportretteerde een portretrecht op de foto hebben. In het portretrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen in opdracht gemaakte portretten en niet in opdracht gemaakte portretten. Als er sprake is van een in opdracht gemaakt portret, mag niet gepubliceerd worden zonder de toestemming van de geportretteerde.

Bij niet in opdracht gemaakte portretten, bijvoorbeeld een foto van een straatbeeld waar een toevallige passant op staat, is het uitgangspunt dat er geen toestemming nodig is om de foto te publiceren.

Maar als de geportretteerde een ‘redelijk belang’ heeft om zich tegen publicatie te verzetten, mag niet worden gepubliceerd. Wat is nu zo’n redelijk belang? Grofweg zijn er twee soorten ‘redelijke belangen’: privacy en een commercieel belang (gebruik in reclame).
Ongewenste publicatie in erotische/pornografische of anderszins denigrerende/compromitterende context vormt vrijwel altijd een redelijk belang voor de geportretteerde.

Wordt een foto waar u op staat openbaar gemaakt zonder uw toestemming en heeft u een redelijk belang om zich daartegen te verzetten? Neem dan contact op met onze advocaat portretrecht Simone Dirven.