Arbeidsrecht / 13 posts found

Ouderschapsverlof

Wanneer heeft u als werknemer recht op ouderschapsverlof? U moet ofwel de ouder van het kind zijn ofwel geen ouder zijn maar op hetzelfde adres wonen als het kind en duurzaam de verzorging en opvoeding van het kind voor u rekening nemen. Indien u ouder bent van het kind is het dus niet vereist dat u ook op hetzelfde adres woont als het kind. De omvang...
Read More

Kraamverlof

De termen bevallingsverlof en kraamverlof kunnen nog weleens verwarring opwekken. Toch bestaat er een duidelijk verschil tussen deze vormen van verlof. Bevallingsverlof geldt voor degene die bevallen is. Het kraamverlof geldt voor de werknemer die echtgenoot is, geregistreerd partner is, de persoon is die ongehuwd samenwoont met degene die bevallen is...
Read More

Bevallingsverlof

Een vrouwelijke werknemer heeft in verband  met haar bevalling recht op bevallingsverlof. Tijdens het bevallingsverlof wordt uw loon gewoon doorbetaald. Uw werkgever ontvangt een uitkering van het UWV vanwege uw bevalling. Het bevallingsverlof start op de dag na de bevalling en bedraagt in beginsel tien aaneengesloten weken plus de weken die u eventueel...
Read More

Zwangerschapsverlof

Een vrouwelijke werknemer heeft in verband met haar zwangerschap recht op zwangerschapsverlof. Tijdens het zwangerschapsverlof wordt uw loon gewoon doorbetaald. Uw werkgever ontvangt een uitkering van het UWV vanwege uw zwangerschap. Dit bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van de bevalling en duurt tot en met de dag van de bevalling....
Read More

Ziekte & vakantie

  Stel: u wordt ziek tijdens uw vakantie Als u ziek wordt op vakantie, dan kunt u dat melden bij de werkgever. Voor de dagen dat u ziek bent kan de werkgever vakantiedagen inhouden. Hier zitten nog wel wat haken en ogen aan. Allereerst is het verstandig om een dokter te bezoeken, ook al bent u in het buitenland, en een doktersverklaring te laten opstellen...
Read More

Vakantie

Voor veel personen het hoogtepunt van het jaar: de vakantie. Lekker genieten en uitrusten van een heel jaar hard werken. Het is dan wel zo fijn dat u weet hoe het zit met uw vakantieaanspraak. Een werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledig overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste...
Read More

De pre-pack

Een bijzondere vorm van doorstarten is de pre-pack. De pre-pack vindt zijn oorsprong in het Angelsaksische recht maar wordt nu ook toegepast in Nederland. De pre-pack is in Nederland aangenomen in de rechtspraak maar is nog niet in de wet verwerkt. Wat de pre-pack bijzonder maakt is dat een deskundige wordt benoemd voor het faillissement daadwerkelijk...
Read More

De collectieve arbeidsovereenkomst

Iedereen is wel bekend met het begrip cao. Maar wat is een collectieve arbeidsovereenkomst nu precies? Een individuele arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer. Een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen één of meer werkgevers, één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties,...
Read More

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad komt op voor de belangen van werknemers in een onderneming. Een ondernemingsraad moet worden ingesteld in een onderneming waar ten minste 50 personen werkzaam zijn. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan ook de instelling van een ondernemingsraad verplichten. Daarnaast kan een ondernemer er vrijwillig voor kiezen om een ondernemingsraad...
Read More

Wettelijke ontslaggronden

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 wordt de ontslagroute (via het UWV of via de kantonrechter) bepaald door de grond waarop u ontslagen wordt. De wet kent momenteel acht gronden waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst in redelijkheid kan opzeggen. Let wel op het feit dat , voordat een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt,...
Read More