Letselschade / 7 posts found

letselschade verkeersongeval

Letselschade verkeersongeval (verkeersaansprakelijkheid)

Het is belangrijk om te weten wat er precies is gebeurd om te kunnen bepalen of u uw schade of een gedeelte van uw letselschade naar aanleiding van een verkeersongeval vergoed kunt krijgen. Soms is dat direct duidelijk, maar soms ook niet omdat de politie bijvoorbeeld geen proces-verbaal heeft opgesteld. Maar misschien zijn er getuigen die kunnen vertellen...
Read More
sportletsel

Sportletsel

Voor letsel dat is opgelopen tijdens sport en/ of spel geldt in Nederland een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Daarmee wordt bedoeld dat u er rekening mee moet houden dat u tijdens het sporten gewond kunt raken. Dat wil niet zeggen dat er nooit een schadevergoeding wordt uitgekeerd als u tijdens het sporten letsel heeft opgelopen. Wel moet er sprake...
Read More
smartengeld

Smartengeld whiplash / letselschade

Wanneer u bijvoorbeeld een whiplash heeft overgehouden aan een ongeval, heeft u recht op vergoeding van die schade. De term smartengeld wordt gebruikt om de vergoeding voor smart of leed dat u geleden heeft en nog zult lijden te omschrijven. Deze vergoeding ontvangt u doorgaans in de vorm van geld. Daarbij moet u denken aan pijn, verdriet en gederfde levensvreugde...
Read More

Schadevergoeding na mishandeling

Als slachtoffer van geweld zijn er drie manieren om uw schade vergoed te krijgen: -Voegen in het strafproces -De dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen -Schadevergoeding via het Schadefonds Geweldsmisdrijven Voegen in het strafproces Als de dader van de mishandeling nog voor de strafrechter moet komen kunt u zich in die zaak mengen en een schadeclaim...
Read More
medische missers

Medische missers / fouten (Medische aansprakelijkheid)

Artsen zijn ook mensen en kunnen fouten maken. Dat kan voor u grote gevolgen hebben. Als er een medische fout gemaakt wordt door een arts, moet hij u dit vertellen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Als u een medische fout vermoedt kunnen wij voor u een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Dat houdt in dat onze eigen medisch adviseur bekijkt of...
Read More

Letselschade berekenen

Het is vaak moeilijk te zeggen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft. Uit ervaring weten onze letselschade advocaten dat zelfs een op het oog klein ongelukje zeer grote financiële gevolgen kan hebben voor u. Stel u bent gestruikeld over een losliggende stoeptegel. De gemeente kan dan aansprakelijk gesteld worden. Een kapotte broek is snel vergoed,...
Read More
arbeidsongeval

Arbeidsongevallen en beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)

Wanneer u op uw werk gewond raakt, moet de werkgever meestal de schade vergoeden, ook als er sprake is van eigen schuld of wanneer u niet goed heeft opgelet. Bij een bedrijfsongeval kan het gaan om ongevallen waarbij u van een ladder valt, gewond raakt door een machine, maar ook tijdens een bedrijfsuitje kan u letsel oplopen. De werkgever heeft de zorgplicht...
Read More