Privacyrecht / 1 posts found

wat zijn persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing op persoonsgegevens. Namen, BSNnummers, e-mailadressen vallen daar bijvoorbeeld onder. Maar er zijn veel meer gegevens die kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de wet. Of de gegevens die u verwerkt (verzamelt, raadpleegt etc.) van uw klanten, werknemers of derden te kwalificeren zijn...
Read More