Kessels Blogt: Uw ex na de echtscheiding in de WSNP, wat dan?

geld

foto: www.flickr.com

Steeds vaker komt het voor dat er na een echtscheiding schulden overblijven. De ex-partners kunnen in het kader van mediation of afwikkeling van de boedelscheiding in een procedure, uiteindelijk afspraken maken over de verdeling van de schulden.

Dat klinkt allemaal prachtig, maar het is belangrijk te weten dat die afspraken alleen in de onderlinge verhoudingen van belang zijn.

En wat als één van de twee ex-partners de keuze maakt om toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) te verzoeken? Wat is in dat geval de waarde van  de afspraken die in het kader van de echtscheidingsprocedure zijn gemaakt? Hoe zit dat dan met de schulden en met de alimentatie?

Schulden
Partijen nemen in een echtscheidingsconvenant vaak bepalingen op over de manier waarop zij de gezamenlijke schulden verdelen. Vaak komt het er op neer dat ieder de helft van de schulden betaalt. De schulden blijven meestal op beider naam staan, maar de ene partij lost de ene schuld af en de andere de andere schuld. Problemen doen zich dan al voor zodra één van de twee zich niet aan die afspraken houdt. De ander wordt direct aangesproken door de schuldeiser. Het convenant heeft jegens de schuldeiser helaas geen enkele waarde.

En wat als één van die echtgenoten na de echtscheiding wordt toegelaten tot de WSNP, wat betekent dit dan voor de aansprakelijkheid met betrekking tot die gemeenschapsschulden?

Wanneer de partij die het WSNP traject doorloopt aan het einde van de looptijd, meestal 3 jaar, een schone lei krijgt, maar niet alle schulden afbetaald heeft, kan de ander alsnog aansprakelijk gesteld worden voor het restant. Het echtscheidingsconvenant dat partijen met elkaar hebben gesloten maakt dat niet anders. Als de echtgenoot die niet in de WSNP heeft gezeten de schulden afbetaalt kan hij of zij dit ook niet meer verhalen op de ander, immers door het doorlopen van het schuldsaneringstraject heeft hij of zij een schone lei voor die vordering(en) gekregen.

Mocht u voornemens zijn te gaan scheiden en zijn er (naast vermogen) schulden dan is het belangrijk om rekening te houden met een veelvoud aan gevolgen die dit kan hebben na de echtscheiding. Wij adviseren u graag!

Alimentatie
De toepassing van de WSNP heeft doorgaans ook grote gevolgen voor te betalen dan wel te ontvangen alimentatie. Wanneer iemand die kinder- of partneralimentatie betaalt toegelaten wordt tot de WSNP dan worden de te betalen onderhoudsbijdragen vaak (via de rechtbank) op nihil (€ 0,00) gesteld, of aanzienlijk verlaagd. Vraag ook in dat geval ons advies.

Mirelle van Berckel-van der Rijken

Comments are closed.