Kraamverlof

De termen bevallingsverlof en kraamverlof kunnen nog weleens verwarring opwekken. Toch bestaat er een duidelijk verschil tussen deze vormen van verlof.

Bevallingsverlof geldt voor degene die bevallen is. Het kraamverlof geldt voor de werknemer die echtgenoot is, geregistreerd partner is, de persoon is die ongehuwd samenwoont met degene die bevallen is of degene is die het kind erkent.

Het kraamverlof start vanaf de dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont. Het kraamverlof bestaat uit twee dagen waarin u uw loon krijgt doorbetaald, deze dagen mag u gedurende vier weken opnemen.  Vervolgens kan de werknemer nog drie dagen onbetaald verlof opnemen.

Maar, hier komt verandering in (als het goed is!)

Er is een wetsvoorstel gedaan waarin staat dat het kraamverlof wordt uitgebreid naar vijf dagen betaald. Deze wet gaat waarschijnlijk in 2019 gelden.

 

Share this article

Comments are closed.