;
by Madelon Beljaars

Letselschade berekenen

Het is vaak moeilijk te zeggen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft. Uit ervaring weten onze letselschade advocaten dat zelfs een op het oog klein ongelukje zeer grote financiële gevolgen kan hebben voor u.

Stel u bent gestruikeld over een losliggende stoeptegel. De gemeente kan dan aansprakelijk gesteld worden. Een kapotte broek is snel vergoed, maar wat als u dure operaties moet ondergaan, misschien bent u zelfstandig ondernemer en kunt u lang niet werken waardoor er geen inkomen meer is? De schade die u lijdt door een ogenschijnlijk simpel ongeval loopt dan al snel op tot hoge bedragen.

Onze letselschade advocaten kijken daarom verder dan alleen de directe schade. Zij houden bij het berekenen van de schadevergoeding rekening met allerlei schadeposten. In vaktermen wordt dat materiële en immateriële schade genoemd.

De letselschadevergoeding wordt altijd berekend naar de schade die u in uw situatie lijdt. Daarbij is het de bedoeling om er voor te zorgen dat uw situatie zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de staat zoals u leefde voordat de gebeurtenis plaatsvond.

Share this article

Comments are closed.