Letselschade advocaat

Gelukkig lopen de meeste ongelukken goed af, maar wat als dat niet zo is? Wat als u bijvoorbeeld uw werk niet meer kunt doen omdat uw lichaam niet meewerkt? Uw leven kan ingrijpend veranderen wanneer u letsel heeft opgelopen. Onze gespecialiseerde letselschade advocaat onderzoekt of er iemand verantwoordelijk is voor uw schade. Als dat zo is, doen wij er alles aan om uw schade vergoed te krijgen. Zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Kom vrijblijvend kennismaken!

Léon Hanssen is onze specialist letselschade.

Wilt u binnen één werkdag persoonlijk advies voor uw situatie? Vul dan dit formulier in van onze quickscan en wij nemen contact met u op.

quickscan-letselschade
U kunt zich natuurlijk ook vrijblijvend aanmelden voor het inloopspreekuur.

Wat is personen- of letselschade?

Er is sprake van personen of letselschade als u door een gebeurtenis lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Er kan van alles gebeuren waardoor u letselschade oploopt.

Door welke gebeurtenissen kan ik schade lijden?

Als één van onderstaande gebeurtenissen plaatsvindt, kunt u recht hebben op schadevergoeding. Als u op de gebeurtenis klikt, vindt u meer informatie:

- Arbeidsongeval en beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)
- Verkeersongevallen, waaronder ook whiplash (verkeersaansprakelijkheid)
- Medische fout, medische misser (medische aansprakelijkheid)
- Een ongeval door een gebrek aan de weg (aansprakelijkheid wegbeheerder)
- Een verwonding door een dier (aansprakelijkheid voor dieren)
- Een verwonding door sport of spel
- Slachtoffer van mishandeling, geweldsmisdrijf
- Overige gebeurtenissen

Heb ik recht op een letselschadevergoeding?

Een gespecialiseerde advocaat van Kessels advocaten onderzoekt of er iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letsel. In vaktermen heet dat de aansprakelijke partij. U kunt dan denken aan de veroorzaker van het verkeersongeval, uw werkgever, de arts, het ziekenhuis, de eigenaar van een dier etc.

In de meeste gevallen is de aansprakelijke partij verzekerd voor deze schade. De verzekeraar zal dan de schade die u lijdt, moeten vergoeden.

Op hoeveel letselschadevergoeding heb ik recht?

Het is vaak moeilijk te zeggen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft. Uit ervaring weten onze letselschade advocaten dat zelfs een op het oog klein ongelukje zeer grote financiële gevolgen kan hebben voor u.

Stel u bent gestruikeld over een losliggende stoeptegel. De gemeente kan dan aansprakelijk gesteld worden. Een kapotte broek is snel vergoed, maar wat als u dure operaties moet ondergaan, misschien bent u zelfstandig ondernemer en kunt u lang niet werken waardoor er geen inkomen meer is? De schade die u lijdt door een ogenschijnlijk simpel ongeval loopt dan al snel op tot hoge bedragen.

Onze letselschade advocaten kijken daarom verder dan alleen de directe schade. Zij houden bij het berekenen van de schadevergoeding rekening met allerlei schadeposten. In vaktermen wordt dat materiële en immateriële schade genoemd.

De letselschadevergoeding wordt altijd berekend naar de schade die u in uw situatie lijdt. Daarbij is het de bedoeling om er voor te zorgen dat uw situatie zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de staat zoals u leefde voordat de gebeurtenis plaatsvond.

Welke schadeposten kan ik claimen?

Er zijn veel verschillende soorten schade die u kunt hebben. Binnen het recht zijn die schadeposten grofweg in tweeën in te delen: materiële schade en immateriële schade.

Onder materiële schade valt:
- Inkomensverlies, ook wel verlies aan verdienvermogen of verlies arbeidsvermogen genoemd
- Studievertraging
- Directe kosten, zoals beschadigde kleding, reiskosten etc.
- Medische kosten
- Kosten voor hulpmiddelen
- Huishoudelijk hulp
- Verlies aan zelfwerkzaamheid bij klussen in en om het huis
- Schade door overlijden
- Kosten van rechtsbijstand

Bij immateriële schade kunt u bijvoorbeeld denken aan smartengeld.

Wat kost het als ik een letselschade advocaat wil inschakelen?

In de wet is geregeld dat de redelijke rechtsbijstandkosten voor het inschakelen van een deskundige belangenbehartiger door de aansprakelijke partij worden vergoed. Vaak is het inschakelen van een letselschadeadvocaat dan ook kosteloos voor u.

Wanneer u (zeker) wilt weten of dat in uw geval ook zo is en of u recht heeft op een schadevergoeding, maak dan een afspraak met een van onze gespecialiseerde en zeer ervaren letselschade advocaten. Of meldt u aan voor het inloopspreekuur. Zij bekijken kosteloos, vertrouwelijk en vrijblijvend uw recht op schadevergoeding.