Medische aansprakelijkheid: Medische missers / fouten

Artsen zijn ook mensen en kunnen fouten maken. Dat kan voor u grote gevolgen hebben. Als er een fout gemaakt wordt door een arts, moet hij u dit vertellen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Als u een fout vermoedt kunnen wij voor u een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Dat houdt in dat onze eigen medisch adviseur bekijkt of er verwijtbare fouten zijn gemaakt.

Zijn er voldoende aanknopingspunten om het ziekenhuis of arts aansprakelijk te stellen dan zullen wij samen met u een brief met de aansprakelijkheidsstelling opstellen. Het ziekenhuis of de arts is hiervoor verzekerd. Meestal beoordeelt de verzekeraar, die ook een eigen medisch adviseur heeft, de zaak. Mocht de aansprakelijkheid door het ziekenhuis niet worden erkend, dan zullen wij met u de mogelijkheden bekijken om alsnog uw gelijk te halen.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.