Mishandeling, geweldsmisdrijf

Als slachtoffer van geweld zijn er drie manieren om uw schade vergoed te krijgen:

-Voegen in het strafproces
-De dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen
-Schadevergoeding via het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Voegen in het strafproces
Als de dader nog voor de strafrechter moet komen kunt u zich in die zaak mengen en een schadeclaim neerleggen. Dit wordt een voeging als benadeelde partij genoemd. Wanneer de dader door de rechter wordt veroordeeld, kan de rechter ook bepalen dat de dader u een schadevergoeding moet betalen.

Dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen
U kunt uw schade ook direct bij de dader claimen. U moet hem dan aansprakelijk stellen. Daarbij doen zich vaak problemen voor. Zo biedt de aansprakelijkheidsverzekering van de dader geen dekking voor schade als gevolg van geweldpleging. Ook hebben veel daders geen geld om de schade te vergoeden. Het kan dus zijn dat u de schadevergoeding waar u recht op heeft niet kunt krijgen, omdat de dader niet kan betalen. Hij biedt dan geen verhaal, noemen juristen dat.

Mocht de dader wel over verhaalsmogelijkheden beschikken (denk aan een eigen huis, auto, loon etc), dan kan daar beslag op worden gelegd. Hiervoor moet u eigenlijk altijd naar de rechter. Onze letselschade advocaat kent alle procedures en helpt u graag.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt uitkomst als de dader zelf niet kan betalen, of als u niet weet wie de dader is. U dient dan een claim in bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarbij moet u wel weten dat de uitkeringen van het Schadefonds aan een maximum zijn gebonden.

Samen met u zullen wij de mogelijkheden bekijken om uw schade zoveel mogelijk vergoed te krijgen.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.