Pro deo advocaat

pro deo advocaatIn Nederland is de gedachte dat iedereen toegang moet hebben tot de rechter. Ook het inschakelen van een advocaat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Toch kan niet iedereen een advocaat betalen.

Gefinancierde rechtsbijstand / toevoeging
Met 'pro deo' wordt gedoeld op vergoeding van de advocaatkosten door de overheid. Tegenwoordig noemen we dat 'gefinancierde rechtsbijstand' of een 'toevoeging'. De overheid betaalt een deel van de kosten van uw advocaat en daarnaast bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen.

De Raad voor de Rechtsbijstand
De Raad voor Rechtsbijstand is de instantie die zich tegenwoordig bezighoudt met de vraag of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rvr.org/) vindt u meer informatie over de eisen die de Raad stelt. Hier kunt u op basis van uw inkomen nagaan of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zo ja hoe hoog de eigen bijdrage is die u moet betalen.De Raad hanteert inkomens- en vermogensnormen en kijkt naar het inkomen van twee jaar geleden. Dat komt omdat zij uitgaan van informatie van de Belastingdienst. 

De rol van uw advocaat
De behandelend advocaat beslist over de vraag of voor uw zaak een toevoeging wordt aangevraagd. In bepaalde situaties kan de advocaat beslissen dat uw zaak niet op die basis kan worden aangenomen. Het is de advocaat die de aanvraag doet en die u de factuur stuurt van de eigen bijdrage. Wanneer uw inkomen en vermogen onder de door de Raad vastgestelde grens liggen, én de zaak inhoudelijk voor een toevoeging in aanmerking komt, zal de advocaat op deze basis de zaak voor u behandelen.

Kosten van uw advocaat
Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging? Dan vinden we het belangrijk dat u weet dat u met ons afspraken kunt maken over de kosten van uw zaak of advies. Hier vindt u meer informatie.