Intern privacybeleid

In de praktijk zien we dat bedrijven zich meer en meer realiseren hoe belangrijk het is dat zij voldoen aan de privacyregelgeving. We zien dan ook dat steeds meer organisaties, zowel groot als klein, een intern privacybeleid ontwikkelen. De reden hiervoor is dat zij zo zicht krijgen op de aandachtsgebieden binnen de organisatie. Met een intern privacybeleid wordt interne structuur aangebracht en bepaald wie waarvoor verantwoordelijk is.

Een intern privacybeleid wordt vaak vooraf gegaan door een Privacy Impact Assessment (PIA). Dit is een onderzoek, vaak uitgevoerd door een externe privacydeskundige, waarbij risico’s in kaart worden gebracht op het gebied van privacy. Een PIA en een intern privacybeleid zorgen ervoor dat u duidelijk weet welke gegevens u voor welk doel verzamelt. Doordat een organisatie aandacht besteedt aan dit onderwerp, groeit ook de bewustwording van de privacyrisico’s onder het personeel.

Daarnaast kunt u de privacycompliance gebruiken als unique selling point van uw organisatie. Als u aangeeft dat u een goed intern privacybeleid hebt en een Functionaris Gegevensbescherming hebt aangesteld dan zorgt dit voor vertrouwen bij uw klanten.

Wilt u er zeker van zijn dat uw organisatie voldoet aan de privacywetgeving? Wij hebben veel ervaring met het opstellen van een intern privacybeleid. We zorgen ervoor dat deze is toegespitst op uw specifieke situatie en is opgesteld in begrijpelijke taal. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.