Privacyverklaring

Het opstellen van een privacyverklaring ( ook wel privacy policy of privacy statement genoemd) is verplicht voor iedere website die persoonsgegevens van klanten verwerkt. Verwerken is een breed begrip en u bent op grond van de wet al snel verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. Er is dus al snel sprake van het verwerken van persoonsgegevens. Zo is hiervan sprake als u een contactformulier gebruikt op uw website.

In de praktijk zien we dat bedrijven in veel gevallen vergeten om een privacy policy op hun website te zetten. Kessels Advocaten heeft veel ervaring met het opstellen van privacyverklaringen. De volgende onderwerpen moeten in ieder geval aan bod komen in de privacyverklaring:

  • Uw bedrijfsgegevens
  • Voor welk doel u welke gegevens verzamelt
  • Of u nieuwsbrieven verstuurt en zo ja hoe bezoekers zich kunnen aan- en afmelden
  • Of u gegevens aan derden verstrekt
  • Of uw website gebruik maakt van cookies
  • De manier waarop u uw website beveiligt

De privacyverklaring moet specifiek zijn toegespitst op uw website. De wet zegt dat u het doel van de verwerking van persoonsgegevens nauwkeurig moet omschrijven. Het copy-pasten van een privacyverklaring van een andere website is dus gevaarlijk. Wij kunnen tegen een gunstig tarief een privacyverklaring op maat voor u maken. Neemt u voor de mogelijkheden contact met ons op.