Smartengeld

Smartengeld, ook wel immateriële schade genoemd, is een vergoeding voor smart of leed dat u geleden heeft en nog zult lijden. Daarbij moet u denken aan pijn, verdriet en gederfde levensvreugde die u door het ongeval heeft gehad en nog zult hebben. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld moet rekening worden gehouden met onder andere de aard en de ernst van het letsel. Wij kunnen beoordelen op welk bedrag aan smartengeld u in uw situatie recht heeft.