Een verwonding door sport of spel

Voor letsel dat is opgelopen tijdens sport en/ of spel geldt in Nederland een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Daarmee wordt bedoeld dat u er rekening mee moet houden dat u tijdens het sporten gewond kunt raken. Dat wil niet zeggen dat er nooit een schadevergoeding wordt uitgekeerd als u tijdens het sporten letsel heeft opgelopen. Wel moet er sprake zijn van een ernstige misdraging, voordat de aansprakelijkheid kan komen vast te staan.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.